Skip to main content

Uppsala resecentrum

Blogginlägg   •   Feb 26, 2010 09:35 CET

Uppsala expanderar i rasande takt och just nu pågår byggnationen av Uppsala Resecentrum. Ett nytt spårsystem, ny tunnel under järnväg som skall förbinda stadens östra och västra sida för gång- och cykeltrafikanter. Ny terminalbyggnad och på sikt nytt hotell, kontor samt nya bostäder i anslutning till resecentrum.

Tema utformar torgytan samt anslutande mark till den nya terminalbyggnaden på Uppsala Resecentrum som just nu mest påminner om en byggarbetsplats. Men den 11 april 05.00 ska allt vara på sin plats. Torgytan är en spegling av fasaden och består av granit, marmor och diabas. På torgytan finns ett träd placerat och spridda snurrstolar i skuggan av trädet. Massiva trappor och sittrappor av granit mot fasaden som i dagarna håller på att sättas på sin plats.

Det är ett roligt och givande projekt med hög standard och noggrannhet från såväl beställaren Jernhusen som entreprenören SVEAB. Vidare har vi ett uppdrag runt den befintliga stationsbyggnaden som kommer att inhysa ny verksamhet och där entréer skall tillgänglighetsanpassas och en ny terrass för uteservering mm byggs.

Kontakt: Emelie Arnoldsson, 018-17 08 00

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy