Skip to main content

Den nya vägen från Malmöleden till hamnen, Hamnleden väg E4

Nyhet   •   Nov 21, 2011 15:51 CET

Helsingborgs stad och Trafikverket, i samverkan som väghållare, upprättade under 2010 en vägutredning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning avseende Hamnleden. Den nya vägen från Malmöleden till båtarna och industrierna är en förutsättning för att H+området ska kunna byggas ut. Tema har varit processledare i både förstudie och vägutredning och även haft rollen som informatör i vägutredningen.

I ett framtidsperspektiv, där hänsyn bland annat har tagits både till stadsutvecklingsprojektet H+ och Ramlösa stationsområdes utvecklingsmöjligheter samt till en framtida fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, har den Södra korridoren bedömts vara lämpligast.

Vägutredningen analyserade, utvärderade och jämförde sinsemellan de korridorer som i en tidigare förstudie identifierades och som beslöts att utredas vidare. I korridorerna studerades olika möjliga alternativa sträckningar och utformningar för Hamnleden / väg E4.

Nu fortsätter arbetet med Hamnleden med framtagande av arbetshandlingar där Tema är biträdande projektledare åt Helsingborgs stad och Trafikverket.

Kontaktperson: Håkan Sundell, 040-664 12 17

 

Temagruppen Sverige AB - i dagligt tal Tema - är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. Hos oss är miljöhänsyn en naturlig del i arbetet och vi vill hjälpa våra kunder att fatta miljömässigt sunda beslut  Med över 50 års erfarenhet är vi en stabil rådgivare från första idé till slutfört projekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy