Skip to main content

Industriellt landmärke blev modernt kontor för SVT

Nyhet   •   Feb 14, 2012 10:28 CET

När Tema fick uppdraget att omvandla Kockums klassiska maskinverkstad i Malmö till ett nytt kontor för Sveriges Television tog man fasta på och bevarade det industriella arvet. Samtidigt drar den moderna kontorsmiljön största möjliga nytta av läget vid hamnbassängen.

Västra hamnen i Malmö har utvecklats till en ny, attraktiv stadsdel för både boende, kontor och service. En av de verkliga symbolerna för stadens varvsindustriella förflutna är den gamla maskinverkstaden från 1950-talet som ligger på första parkett vid kajen. Dess starka symbolik för Malmöborna gjorde att det fanns omfattande bevarandekrav när de två gamla industrihallarna med elva meters takhöjd skulle byggas om till kontor i tre plan för SVT.

Våningsplan som boxar

– Vår lösning tog fasta på det industriella arvet, och inte bara vad gäller att bevara exteriören i enlighet med stadens krav. Vår huvudidé för interiören var en längsgående, central gata i alla de tre planen med en samlande ljusgård och ett torg i bottenplan. De två nya våningsplanen placerades som boxar inne i det stora rummet och slutar tre meter innan fasaden mot kajen. På så vis finns känslan av industrilokal och rymd kvar även på insidan, samtidigt som SVT får effektiva kontorsmiljöer, förklarar Kjell Sandquist, affärsområdeschef för Tema arkitekter.

Färgsättning och materialval gjordes också i syfte att bibehålla industrikänslan. Fönsterpartier som tillkommit följer byggnadens rytm och de nya glaspartierna i fasaden på de båda långsidorna har samma spröjsindelning och kulör som de gamla partierna. I den nya entréfasaden används så kallad cortenstål, som har samma rostiga karaktär som de gamla, slitna stålpartierna och knyter an till den tidigare varvsverksamheten. Samma material används även i igensättningar i fasader, nya portar med mera.

Historik ger förankring

– När vi flyttade till nya lokaler ville vi att de skulle bidra till kreativitet och öppet flöde av idéer, säger Christel Tholse Willers, chef för SVT i Malmö. Samtidigt sökte vi något väldigt personligt. I vårt gamla hus satt mycket i väggarna efter
30 år. Vi ville inte förlora denna känsla och sökte en lösning som direkt kunde andas TV och kreativitet. Det nya husets mix av industriell patina och fräscht, supermodernt kontor känns därför helt rätt. Vi har fått en stark förankring och är inte historielösa, samtidigt som vi förverkligat våra idéer om en kreativ, öppen och modern kontorsmiljö som även erbjuder arbetsro när det behövs.

Att på detta sätt återanvända gamla industrilokaler har inte bara ett symboliskt värde för att skapa kontinuitet i en stads liv. Det ligger också ett utpräglat hållbarhetstänkande bakom idén att fylla de gamla byggnaderna med nytt innehåll. I arbetet med maskinverkstaden kunde Tema dra nytta av tidigare erfarenheter från Skånes Dansteater och Kunskapsgymnasiet Malmö där man också utnyttjat industrilokalernas rymd för helt andra syften än de ursprungliga.

Maximerar fantastisk vy

En viktig målsättning för Temas omdaning av industribyggnaden var dessutom att se till att medarbetarna fick ut maximalt av det attraktiva vattenläget.

– Genom den centrala ljusgården, nya glaspartier i fasaden och de öppna ljusschakten kan så många som möjligt ta del av den fantastiska vyn söderut över hamnbassängen och centrala Malmö. Detta kan också nyttjas vid TV-sändningar. Både ljusgården inne i byggnaden och trädäcken utanför används regelbundet till olika SVT-produktioner, säger Kjell Sandquist.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy