Skip to main content

Kistas framtida grönstruktur, Parkprogram Kista

Nyhet   •   Nov 21, 2011 16:02 CET

Tema har tagit fram parkprogram för Kista stadsdel, program för det offentliga rummet; gata, park och natur. Inom ramen för detta uppdrag arbetar vi även med ett program för Kista nya Stadspark - Herrgårdsparken.

Stora delar av Kista stadsdel håller på att förtätas och detta arbete kommer att spela en viktig roll för stadens framtida grönstruktur. Intill den nya stadsparken, Herrgårdsparken, planeras nya bostadskvarter med en tät och stadsmässig karaktär och vid kulturmiljön på Kista gård finns en stor potential att skapa en attraktiv och central stadspark. Den kulturhistoriska miljön med byggnader, trädgård och park är en värdefull kvalité som utgör själva stommen i parkförslaget.

Förslaget för Herrgårdsparken som Tema nu projekterar är en fri tolkning av platsens historia för att skapa en modern stadspark för lek, aktiviteter och samvaro. Historiska spår som alléer, axlar, rumslighet och växter har lyfts fram för att knyta parken till landskapet och historien. Gräsgradänger och fruktträdsallé har sitt ursprung i de odlingar som en gång planterats i raka linjer och kvadratiska kvarter. Herrgårdsparken är en stadspark av mindre mått och att parken bör skapa möjligheter till en mångfald av aktiviteter där stommen ska bestå av öppna gräsrum och träd.

Kontaktperson: Annika Forsgren, 08-690 28 77

 

Temagruppen Sverige AB - i dagligt tal Tema - är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. Hos oss är miljöhänsyn en naturlig del i arbetet och vi vill hjälpa våra kunder att fatta miljömässigt sunda beslut  Med över 50 års erfarenhet är vi en stabil rådgivare från första idé till slutfört projekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.