Skip to main content

MVM, nytt campus vid SLU

Nyhet   •   Nov 21, 2011 15:58 CET

Mark-, Vatten och Miljöcentrum (MVM) är beläget inom Campus Ultuna i Uppsala, vilket är en av de orter där SLU, Sveriges lantbruks universitet bedriver sin huvudverksamhet.

Byggnationen av MVM ingår i omdaningen av Ultuna till ett modernt Campusområde, där institutionerna slås samman till kluster, för att kunna nyttja gemensam utrustning, underlätta samordningen och öka kunskapsutbytet mellan institutionerna.

Byggnaden innehåller lokaler för forskning, undervisning och kontor. Byggnadens huvudstruktur karakteriseras av en laboratoriedel, hus A och en kontorsdel hus B. Hus delarna är sammanbundna med en ljushall med glastak. Bruttoarea (BTA) ca 14 700 kvm. Byggnationen har skett 2009-2011.

Lokalerna är generellt sett mycket ljusa och luftiga med glaspartier mellan både laboratorium och korridor samt mellan kontor och korridor.. Markanläggningen runt huset är av mycket hög kvalitet och kommer att användas i utbildningen av studenter.

Huset är byggt med fokus på energioptimering, bl a är genom att belysningen närvaro och behovsstyrd, solceller för el-tillverkning har monterats på burspråk och utrymningstrapphus, solavskärmning styrs efter soleffekt och inte efter ljus, fönster har energiglas, klimatskalet är dubbelt så tätt som kraven i BBR, återvinningen av värme och kyla är överdimensionerad på grund av höga luftflöden från laboratorier samt att laboratorier och kontor har skilda ventilationsanläggningar och drifttider. Energiåtgången för huset är hälften mot övriga byggnader med laboratorier inom Akademiska hus fastighets bestånd.

I vårt uppdrag som byggledare har har detta inneburit att vi har haft fokus på att kontrollera att byggnaden blir tät och energisnål. Det gör vi genom att styra entreprenörens egenkontroll så den omfattar dessa arbetsmoment samt genom att vi inledningsvis kontrollerar att montaget uppfyller kraven. Under byggtiden kontrollerar vi att eventuella förändringar inte försämrar detta.

Kontaktperson: Ola Sevedag, 018-17 08 70

 

Temagruppen Sverige AB - i dagligt tal Tema - är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. Hos oss är miljöhänsyn en naturlig del i arbetet och vi vill hjälpa våra kunder att fatta miljömässigt sunda beslut  Med över 50 års erfarenhet är vi en stabil rådgivare från första idé till slutfört projekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy