Skip to main content

Sundsvalls knallgröna stadsdel, Norra Kajen

Nyhet   •   Nov 21, 2011 16:00 CET

Sundsvall expanderar med den nya stadsdelen Norra kajen. Här omvandlas tidigare industrimark i bästa vattennära läge till en ekologiskt hållbar stadsdel med 2 500 nya bostäder. Tema har varit djupt involverat i satsningen redan från ett tidigt stadium.

Den nya stadsdelen blir en betydande förstärkning och förtätning av Sundsvalls stadskärna. Projektet möjliggjordes när Tibnor lade ned sin industriverksamhet på Norra kajen. När det dessutom beslutades att E4:an skulle få en ny sträckning utanför centrum blev idén ännu attraktivare. På 250 000 kvadratmeter industrimark mellan befintlig E4-sträckning, Sundsvallsfjärden och den planerade högbron planeras totalt cirka 2 500 bostäder.

– Det här var verkligen ett fantastiskt tillfälle. Läget är perfekt. Området är en kilometer långt och 500 meter brett, så alla i stadsdelen kommer att bo mer eller mindre nere vid kajen, förklarar Christer Ersson, VD för Norra Kajen Exploatering AB, bolaget som bygger upp den nya stadsdelen.

Tema rådgivare hela vägen

På uppdrag av Norra Kajen Exploaterings AB har Tema varit processledare för satsningen från ett tidigt skede. Temas VD Håkan Persson ledde arbetet med att ta fram visionen för Norra Kajen samt upprättade programmet för det parallella uppdrag där fyra arkitektkontor från Sverige, Norge och Danmark deltog.

Temas engagemang har sedan fortsatt genom att man författade den fördjupande översiktsplanen samt genomförde miljöbedömningen, inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB), av den fördjupade översiktsplanen. Sedan har Tema även tagit fram detaljplan för den första etappen som består av fem kvarter och cirka 600 lägenheter samt kommersiella ytor, samt gestaltningsprogram för allmän mark och kvartersmark, MKB och miljöprogram.

– Tema är med hela vägen från idé till förverkligande, vilket är en väldig styrka. Vi får ett konsekvent tänk som också verkställs. Jag tror att vi därigenom får ett bättre slutresultat. Det blir som det var tänkt från början, säger Christer Ersson.

Höga ambitioner kring miljö

Ambitionerna för ekologisk hållbarhet är höga för den nya stadsdelen som byggs med de kommande 150-200 åren i åtanke. Efter inflyttningen, som planeras starta hösten 2013, kommer man att både skapa och återvinna sin energi här med hjälp av miljövänliga tekniska lösningar av olika slag.

– En anledning att vi valde Tema var att vi vet att de är duktiga på modernt, miljömässigt byggande. Miljöfrågorna får konsekvenser på allt när man har våra ambitioner – vattenhantering, uppvärmning, kommunikationer, byggnadssätt, material och så vidare. Därför behövs en konsult som behärskar området, fortsätter Christer Ersson.

Utmaningarna finns där i Norra kajen, inte minst i form av trafikens miljöeffekter och att man behöver åtgärda den förorenade marken. Samtidigt finns goda förutsättningar att hitta hållbara lösningar när man bygger ett nytt område mitt i en stad. För infrastruktur, transporter och kommunikationer går det att välja de grönaste alternativen.

Kontaktperson: Håkan Persson, 08-690 28 00

 

Temagruppen Sverige AB - i dagligt tal Tema - är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. Hos oss är miljöhänsyn en naturlig del i arbetet och vi vill hjälpa våra kunder att fatta miljömässigt sunda beslut  Med över 50 års erfarenhet är vi en stabil rådgivare från första idé till slutfört projekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy