Skip to main content

Tema stödjer Arkitekter Uden Grænser

Nyhet   •   Jan 10, 2011 15:02 CET

Under 2011 stödjer Tema uppbyggnaden av personalbostäder till ett sjukhus i Sierra Leone. Sjukhuset blev nedlagt efter kriget som härjade i landet fram till år 2002. På grund av landets dåliga resurser har man inte haft möjlighet att öppna sjukhuset igen. Genom AUGs insats att rita och uppföra personalbostäder hoppas man kunna locka kompetent personal för att kunna öppna sjukhuset igen.

Vi ställde några frågor till Sofie Wäborg på Tema arkitekter i Malmö som är ordförande för Arkitekter Uden Grænser. 

Hur arbetar ni?

- I situationer där både ekonomiska, tekniska och sociala resurser är minimala, krävs det kreativa lösningar för att kunna göra en skillnad. Här kommer arkitekters kompetens verkligen till sin rätt.    Med utgångspunkt i tanken om att vi alla har ett socialt och miljömässigt ansvar, står Arkitekter Uden Grænser till rådighet för dem som annars inte skulle ha tillgång till arkitekters kunskap.
De begränsningar som ofta följer med utvecklingsarbetet, vill vi inte se som ett problem, utan som en designutmaning. Vi arbetar mot att implementera långsiktiga hållbara lösningar. En solid lokal förankring är därför grundläggande för ett projekts tillkomst och vidare utveckling.

Vad har ni för visioner?

- Vi menar att anständiga livsvillkor är en mänsklig rätt. Med arkitekturen som medel, vill vi lösa konkreta behov och problem för de fattigaste och mest utsatta grupperna i världen.  

Vad arbetar ni med just nu?

- Arkitekter Uden Grænser i Danmark arbetar i tre olika riktningar: Utvecklingsarbete, katastrofhjälp och debatterande projekt. 

- På utvecklingsfronten har vi för närvarande fyra projekt: En mobil skola för nomadbarn i Indien, personalbostäder till ett sjukhus i centrala Sierra Leone och utbildning av hållbara byggnadsmetoder i Ghana. Vi har även startat ett större projekt med fokus på uppgradering av Kebera i Nairob i– ett av världens största slumområden.

- Katastrofarbetet är ett relativt nyuppstartat projekt. Målet är att etablera en beredskapslista av kompetenta professionella, som efter förfrågan är redo att resa ut på kortare eller längre uppdrag. Arbetsområdet spänner från analysuppgifter, koordinering och genomförande av projekt - från fasen med tillfällig bostad till återuppbyggnad efter katastrof. För närvarande arbetar vi med att etablera grund för en kortare utbildning i samarbete med Köpenhamns universitet.

- Debatterande projekt har syftet att skapa diskussion och debatt på hemmaplan, genom föredrag, utställning och olika arrangemang.

Arkitekter Uden Grænser stiftades 2008 som en dansk platform för den internationella organisationen Architecture Sans Frontiers. För mer information om Arkitekter Uden Grænser: www.arkitekterudengraenser.dk

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera