Skip to main content

Torget vid Uppsalas nya resecentrum

Nyhet   •   Nov 21, 2011 16:05 CET

Uppsala resecentrum, som är ett av stadens största byggprojekt genom tiderna, är nu klart.  Det första spadtaget för togs 2005 och projektet har drivits gemensamt av Trafikverket, Jernhusen AB och Uppsala kommun. Stationsområdet har bland annat förändrats med en ny stationsbyggnad, ett nytt spårsystem och en ny gång- och cykelgenomfart. Torg och parker har upprustats och förnyats. 

Tema har utformat torget framför det nya stationshuset som är mittpunkten i det nya resecentrumet. Målet var att skapa en plats för vila, möten och väntan för de 40 000 resenärer som passerar dagligen. För att avskilja torget från de övriga öppna ytorna har en markbeläggning lagts som en matta av svensk natursten: granit, marmor och diabas. Utmaningen var att ge platsen en identitet som samspelar med omgivningen och mattan med sina olika färgnyanser är en direkt spegling av husfasaden på nya stationshuset. Belysningen inomhus och utomhus har också kopplats samman genom belysning i trapporna och på trädet. Det unga valnötsträdet tillsammans med de spridda snurrbara stolarna ska ge platsen en stark identitet och en karaktär av ungdomlighet.

Tema har även tillgänglighetsanpassat entréer samt utformat en ny terrass för uteservering med mera runt den befintliga stationsbyggnaden.

Kontaktperson: Emelie Arnoldsson, 018-17 08 48

 

Temagruppen Sverige AB - i dagligt tal Tema - är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. Hos oss är miljöhänsyn en naturlig del i arbetet och vi vill hjälpa våra kunder att fatta miljömässigt sunda beslut  Med över 50 års erfarenhet är vi en stabil rådgivare från första idé till slutfört projekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy