Skip to main content

Ångströmlaboratoriet, Uppsala

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2012 09:15 CEST

En förnyelse av en av Uppsala Universitets större anläggningar utreds. Efter ett parallellt uppdrag har Akademiska Hus valt att Temas förslag ska ligga till grund för ett eventuellt fortsatt utredningsarbete.

Ångströmlaboratoriet är beläget vid Polacksbacken, cirka tre kilometer söder om Uppsalas centrum. Här finns teknisk-naturvetenskapliga institutioner och forskningsgrupper inom fysik, kemi, matematik och materialvetenskap.

Tema har sedan tidigare en historia med Ångströmlaboratoriet. Som resultatet av ett parallellt uppdrag 1993 ansvarade Tema för arkitektur, inredning, landskapsplanering och projektledning vid uppförandet av den befintliga byggnaden med en totalyta BTA på 72 000 m2 .

I slutet av 2011 bjöds fyra arkitektkontor in till ett parallellt uppdrag beträffande en förnyelse av Ångströmlaboratoriet. Det slutliga valet föll på Temas förslag som på ett bra sätt förstår platsens förutsättningar samt verksamhetens nuvarande och framtida behov. Förslaget innebär en sammanhållen tillbyggnad som rymmer hela byggnadsprogrammet vid det som i dag är den norra parkeringen. Det innebär att byggrätten i söder behålls vilket möjliggör en framtida expansion.

Tillbyggnaden öppnar sig mot väster och är vriden i förhållande till den befintliga byggnaden. Den består av två delar. En lägre del i två plan, som innehåller de publika delarna. Den övre delen, som ger plats för den nya ITC- institutionen, är en egen byggnadsvolym som har en kvadratisk planform och en stor ljusgård. De två byggnadsvolymerna skiljs åt av ett  indraget våningsplan. Placeringen och en ny park länkar samman Ångströmlaboratoriet med Polacksbackens grönområden.

Arkitekt: Marika Axén
Landskapsarkitekt: Johan Forsman
Medverkande: Andreas Gille, Annie Söder, Åsa Lundberg, Anders Bergqvist
Visualisering: Erik Hjerdin, David Noriega, Kamil Stalmirski, Patrik Rosén

Temagruppen Sverige AB - i dagligt tal Tema - är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. Hos oss är miljöhänsyn en naturlig del i arbetet och vi vill hjälpa våra kunder att fatta miljömässigt sunda beslut  Med över 50 års erfarenhet är vi en stabil rådgivare från första idé till slutfört projekt.