Skip to main content

Resecentrum Nyköping

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 10:36 CET

Nyköpings kommun arbetar aktivt med att förstärka sin position som attraktiv bostadsort med närhet till Stockholm, Skavsta flygplats, hav och natur. I arbetet med den nya Ostlänken som ska göra det möjligt att med tåg ta sig till Stockholm på 40 min planerar staden ett nytt resecentrum med enkel omstigning mellan olika trafikslag. 

Tema utformar planerna för nytt resecentrum i Nyköping och gör även detaljplanen från samråd till lagakraft på uppdrag av stadsbyggnadskontoret i Nyköping. Arbetet som görs i samarbete med Jernhusen och Banverket omfattar utformning av ny stationsbyggnad, ny bussterminal,  bostäder, verksamheter, nya gator, torg och parkytor. 

En viktig målsättning har varit att sammanföra staden med järnvägen och tillskapa effektiva, tydliga och attraktiva stadsrum som länkar ihop de olika delarna. Resecentrum blir en ny stadsdel och mötespunkt för nyköpingsbor samtidigt som det kommer utgöra det första en resenär möts av. Med nya snabbtåg kan man på sikt nå Stockholm inom 35 min. Staden kan på så sätt konkurrera med förorter och kranskommuner i Stockholmsområdet.

En detaljplan med MKB som möjliggör denna utformning har Tema tagit fram under hösten och planen är ute på samråd under december och januari.

Kontakt: Jesper Fornander eller Sandra Westin 08-690 28 00

Temagruppen Sverige AB - i dagligt tal Tema - är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. Med över 50 års erfarenhet är vi en stabil rådgivare genom hela plan- och byggprocessen, från första idé till slutfört projekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.