Skip to main content

Sätra ska bli ett föredöme för omhändertagande av vatten och energi

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2011 15:54 CET

Tema arbetar på uppdrag av Gavlegårdarna med att ta fram miljöförbättrande åtgärder för Sätra, ett bostadsområde från 60-talet i Gävle. Miljötekniska och pedagogiska lösningar ska prövas och Sätra kan i förlängningen utgöra en förebild för ombyggnad av liknande områden, en provkarta av lösningar i stor skala. De pedagogiska lösningarna omfattar insatser för att göra de boende medvetna om hur deras val och livsstil påverkar utvecklingen mot en hållbar stadsdel.

Vårt uppdrag omfattar fyra områden; energi, vatten, avfall och boendemiljö. Arbetet ska resultera i en rapport som har överlämnats till delegationen för hållbara städer. Vår förhoppning är att de miljöförbättrande åtgärderna sedan realiseras.

Just nu arbetar Tema med att ta fram handlingar för bidragsansökan inom LÅGAN som är Energimyndighetens program som syftar till att främja och följa upp utvecklingen av lågenergibyggnader.  Man erbjuder stöd till byggprojekt som vill visa utvecklingsmöjligheter för byggnader med låg energianvändning. Ansökan ska gälla Sicksackvägen 34, Östra Sätra.

 

Temagruppen Sverige AB - i dagligt tal Tema - är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. Med över 50 års erfarenhet är vi en stabil rådgivare genom hela plan- och byggprocessen, från första idé till slutfört projekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera