Skip to main content

Satsning med hög ekologisk profil skapar bostäder och arbetstillfällen

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 12:23 CET

Sundsvall expanderar med en ny stadsdel - Norra Kajen. På 250 000 kvadratmeter industrimark mellan befintlig E4-sträckning, Sundsvallsfjärden och den planerade högbron planeras totalt cirka 2 500 bostäder. Ambitionerna för ekologisk hållbarhet är höga, här ska man både skapa och återvinna sin energi. Tema har på uppdrag av Norra Kajen Exploaterings AB varit processledare för satsningen från ett tidigt skede.

För Sundsvall som stad är satsningen på Norra Kajen stort. Projektet kommer att skapa många arbetstillfällen både under och efter byggtiden. Första inflyttning beräknas ske 2012/2013 och framtida boende har börjat anmäla sitt intresse.

Tema har på uppdrag av Norra Kajen Exploaterings AB varit processledare för satsningen från ett tidigt skede och har arbetat fram visionen för Norra Kajen samt upprättat programmet för det parallella uppdrag där fyra arkitektkontor från Sverige, Norge och Danmark deltog. Vi var även planförfattare för den fördjupande översiktsplanen samt genomförde miljöbedömningen inklusive miljökonsekvensbeskrivning av den fördjupade översiktsplanen. Tema har även tagit fram detaljplanen.

Kontakt: Håkan Persson, 08-690 28 00

 

Temagruppen Sverige AB - i dagligt tal Tema - är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. Med över 50 års erfarenhet är vi en stabil rådgivare genom hela plan- och byggprocessen, från första idé till slutfört projekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera