Skip to main content

Tenant & Partner effektiviserar ESV:s lokalanvändning

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 08:00 CET

Tenant & Partner har i en offentlig upphandling vunnit uppdraget att effektivisera Ekonomistyrningsverkets (ESV) lokalanvändning.

ESV:s uppdrag är att utveckla den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter samt att göra analyser och prognoser för statens ekonomi. Ett av myndighetens viktigaste områden är statens lokalförsörjning.

ESV vill uppnå ökad samverkan och ökat kompetensutbyte i verksamheten och samtidigt få ett effektivare och mer flexibelt utnyttjande av lokalerna, till lägre eller samma lokalkostnad som idag. En förändring som genomförs är att ESV väljer att gå från en rumsindelad planlösning till öppna kontorslandskap. 

ESV sitter i dag på 4 600 kvm på Drottninggatan 89 i Stockholm och ser för sig att minska lokalerna till cirka 3 500 kvm. Projektet innebär inte nödvändigtvis att ESV byter adress, man kan tänka sig att sitta kvar på samma adress i mindre och anpassade lokaler.

ESV gick ut i en offentlig upphandling för att söka hjälp med att genomföra projektet. Uppdraget vanns av Tenant & Partner, som driver projektet från start till mål. 

Inflyttning i de nya, anpassade lokalerna beräknas ske i början av 2014.

- ESV fick i november i uppdrag av regeringen att utreda statens lokalförsörjning. Regeringen har konstaterat att det finns ett stort behov av att effektivisera lokalförsörjningen i offentlig sektor samt att det finns brister i gällande lagstiftning, säger Torbjörn Eriksson, vd för Tenant & Partner. Det är uppfriskande att ESV tar sitt eget lokalprojekt på allvar och föregår med gott exempel för de verksamheter man är tillsatt att stödja.

För mer information, kontakta Torbjörn Eriksson, vd för Tenant & Partner.
Telefon: 070-920 39 39
E-post: torbjorn.eriksson@tenantandpartner.com 


Om Tenant & Partner
Tenant & Partner är Sveriges ledande aktör vad gäller hyresrelaterad rådgivning till kommersiella hyresgäster. Vi hjälper våra kunder att maximera nyttan och minimera kostnaden för deras kommersiella lokaler.
Vi arbetar med ekonomiska och juridiska frågor rörande fastigheter och kommersiella lokaler, och arbetar aldrig på uppdrag av fastighetsägare. Detta är en grundsten i vår affärsidé och en förutsättning för vår trovärdighet gentemot klienten. Kort sagt: Vi är hyresgästens lojala ombud.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy