Skip to main content

Tenant & Partner lanserar nytt team för brukarägda fastigheter

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 08:48 CEST

Många företag driver sin verksamhet dels i hyrda lokaler, dels i lokaler de själva äger. Dessa företag har speciella behov när det gäller lokal- och fastighetsrelaterad rådgivning. Tenant & Partner har därför nyligen etablerat ett team med specialiserade medarbetare som riktar sig till denna kategori kunder.

Att företag både äger och hyr fastigheter för sin verksamhet är inget nytt. Tenant & Partner har stöttat sådana kunder med rådgivning och i fastighetstransaktioner i över 15 år.

− Men på senare tid har vi märkt ett ökande behov av hjälp och stöd när det gäller att ta fram strategiska planer för de fastigheter som våra kunder äger och brukar. Ska kunden äga sina fastigheter eller är det mer förmånligt för dem att hyra? Här har Tenant & Partner ett viktigt kompetensgap att fylla, säger företagets vd Torbjörn Eriksson.

Det nya teamet består av erfarna konsulter som arbetat på Tenant & Partner i många år, och som nu tillsammans inriktar sig på brukarägda företag. Satsningen har fallit väl ut, och gruppen driver nu ett flertal större projekt. Dessutom rekryterar Tenant & Partner nya medarbetare till teamet för att möta den ökande efterfrågan.

− Lokal- och fastighetsfrågan står högre upp på företagens agendor idag än för några år sedan.  Fler företagsledningar tycker att den är strategiskt viktig och vi behöver därför utöka teamet med konsulter som har erfarenhet av både fastighetstransaktioner, utveckling/förädling och teknisk förvaltning, säger Torbjörn Eriksson.

Till skillnad från andra rådgivare i branschen har Tenant & Partner valt sida och företräder uteslutande den part som brukar fastigheten. Det gör att det aldrig uppstår några frågor om var lojaliteten ligger.

– Våra förslag och råd utgår alltid från vad som är bäst för den som brukar fastigheten, säger Torbjörn Eriksson. Även i frågor kring brukarägda fastigheter tar vi ett avstamp i vår devis ”Hyresgästens lojala ombud”, och det är något som ger goda resultat för våra kunder.

För mer information kontakta vd Torbjörn Eriksson på 070-920 39 39 eller torbjorn.eriksson@tenantandpartner.com.

Om Tenant & Partner
Tenant & Partner är Sveriges ledande aktör vad gäller hyresrelaterad rådgivning till kommersiella hyresgäster. Vi arbetar med ekonomiska och juridiska frågor rörande fastigheter och kommersiella lokaler, och arbetar aldrig på uppdrag av fastighetsägare. Detta är en grundsten i vår affärsidé och en förutsättning för vår trovärdighet gentemot klienten. Kort sagt: Vi är hyresgästens lojala ombud.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.