Skip to main content

Tengbom rekryterar Head of Talent Evolution från Hyper Island

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2018 13:30 CET

Maria Distner, Head of Talent Evolution på Tengbom.

Maria Distner är nyrekryterad som Head of Talent Evolution på Tengbom. Hon kommer att ingå i HR-teamet med främsta uppgiften att förflytta företagets kompetensutveckling samt stötta ledarna i frågor rörande medarbetarupplevelsen.

Maria Distner kommer närmast från Hyper Island där hon sedan 2008 klättrat från bland annat Global Director of Education & Global Recruitment till senast Managing Director (Sverigechef). Hennes styrka är att driva förändring och alltid med fokus på utveckling av individen. Nu ska hon omsätta sina kunskaper i att utveckla utbildning, kompetens och människor i en långsiktig satsning på Tengbom.

- Konkreta insatser som vi tittar på är exempelvis att ta fram ett traineeprogram, samt att utveckla bättre anpassad kursverksamhet, onboarding, exitrutiner och så vidare. Mest grundläggande kommer bli att identifiera ett genomgående systemtänk med fokus på helhetsupplevelsen av att vara Tengbomare, säger Maria Distner.

Rekryteringen är ett led i att ytterligare stärka Tengbom som kunskapsföretag, varför stora resurser nu satsas på att behålla och stimulera befintliga talanger såväl som att attrahera nya. Ökad medvetenhet om alla medarbetare och deras intentioner, mål och styrkor ska lägga en grund för välanpassad personlighets- och kompetensutveckling.

- Tengbom, liksom resten av världen, står inför stora utmaningar vilket vi väljer att möta genom en kunskapsbaserad evolution. Med Maria Distner vid rodret är jag säker på att Tengbom kommer att bli bästa platsen att utvecklas på – både som arkitekt och som människa, säger Johanna Frelin, vd på Tengbom.

Maria Distner ingår i HR-teamet med bas på huvudkontoret i Stockholm och började på Tengbom den 15 januari. 

Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor. Vår yttersta uppgift är att göra världen till en bättre plats att leva på. Det gör vi genom att rita hus och miljöer som är mänskliga, vackra, användbara och innovativa. Vi är omkring 600 personer som arbetar tillsammans, fördelade på elva kontor. Tengbom grundades 1906 och har ritat många av Sveriges mest kända och omtyckta byggnader. I februari 2016 rankades vi som det fjärde mest innovativa arkitektkontoret i världen av Fast Company.