Skip to main content

Saxat ur Teracoms kundtidning Mhz: Masternas mästare – grundkurs i mastkunskap

Nyhet   •   Nov 04, 2015 11:00 CET

De högsta är ungefär lika höga som Turning Torso och Kaknästornet staplade på varandra. Teracoms 54 mastjättar är ryggraden i det radionät som når 99,8 procent av befolkningen. Det här är deras historia.

Med 50-talets politiska beslut om att hela landet skulle kunna nås med FM-radio kom planerna om ett rikstäckande nät av höga master. Det skulle kunna ge FM-antennerna den höjd som krävdes för att täcka stora områden.

Fyra master per år

Masterna konstruerades ursprungligen av civilingenjör Einar Valberg och verkstadsföretaget AB Wibe i Mora tillverkade och varmförzinkade masterna. Under slutet av 50- och början av 60-talet tillverkades och monterades som mest fyra master per år.

Anders Sundqvist, som idag är teknikspecialist på Teracoms avdelning Mast & Avtal, sommarjobbade som tonåring på Wibes anläggning i Mora. Sedan blev han fast anställd.

– Jag började som i svetsare i verkstan där jag svetsade en massa olika produkter, som mastsektioner, ramrör, diagonaler, kabelstegar och klätterstegar till Wibes mastprodukter, innan jag började jag som konstruktör på Wibes konstruktionsavdelning, säger Anders Sundqvist.

Via de 54 så kallade högmasterna nås 99,8 procent av Sveriges hushåll av Teracoms utsändningar av radio och tv. Högmasterna är placerade för att på ett så effektivt sätt som möjligt nå nästan hela Sveriges yta med radio- och tv-sändningar.

Byggteknik för obegränsad höjd

Masterna byggdes med hjälp av en så kallad hjälpmast, som gick att hissa på utsidan av den mast som byggdes med hjälp av rullförband. Mastsektionerna hissades upp och monteras på varandra och allt eftersom masten växte hissades hjälpmasten med upp. Byggtekniken gav nästan obegränsad bygghöjd, så länge det som byggdes hade tillräcklig hållfasthet för att klara av att bära hjälpmasten. De högsta masterna är 330 meter höga, nästan lika höga som Turning Torso och Kaknästornet staplade på varandra.

Idag används masterna till mycket mer än bara marknätet för radio och tv. Tack vare sin höjd, placering och driftsäkerhet, med flera lager av redundans i både data- och strömförsörjning, är masterna en plattform för alla som är har behov av pålitliga dataförbindelser.

Här finns hela skalan av produkter, från att bara upplåta en plats i masten för en antenn och ett rack för en sändare nere i stationen, till ett fullständigt serviceåtagande där Teracom designar lösningen efter ­kundens behov, installerar och driftsätter tjänsten.

I masterna sitter olika typer av antenner. Förutom antennerna för tv och FM-radio finns det också radiolänkantenner. Dels våra egna radiolänkparaboler, som skapar ett rikstäckande datanätverk av riktad radiokommunikation mellan masterna, men också radiolänkar som tillhör kunder som vill skapa redundant dataöverföring mellan sina verksamheter i olika delar av landet.

Även andra samhällsviktiga funktioner, som kommunikation för olika myndigheter, utnyttjar också masternas unika läge, höjd och driftsäkerhet. Dessutom bär masterna utrustning för de olika mobiltelefoninäten.

Höghöjdsteknikerns kompetens

För att få arbeta i mast krävs speciell utbildning. Även om det finns en liten kuggstångsdriven hiss i masterna måste alla som arbetar i mast ha kunskap och fysisk förmåga att kunna klättra både upp och ned. Man får heller aldrig arbeta ensam i en högmast. Vid olycks- eller sjukdomsfall måste det finnas någon med som kan fira ned den skadade eller sjuka kollegan till marken.

För det används särskilda räddningssäckar, som dels fixerar den skadade personen och dels skyddar mot stötar under själva nerfirningen.

Sedan masterna började byggas på 50-talet och fram till idag kommer ett stort antal av Sveriges höghöjdstekniker från Älvdalen nordväst om Mora i Dalarna.

– Jag vet inte varför, men jag tror att de som först fick jobb plockade med sig sina kompisar och sedan har det bara rullat på. När man utför arbeten i och på utsidan av master på 300 meters höjd är det en stor fördel om man är bra kompisar och känner varandra väl, säger Anders Sundqvist.


Så byggdes masterna

 • Mast- och stagfundament till masterna gjöts på plats.
 • Detaljerna till masterna tillverkas i Wibes anläggningar i Mora.
 • Före montagestart ställdes två stycken spel ut på lämpligt avstånd från mastfundamentet. Det ena användes för hissning av mastsektioner och det andra spelet användes som avhållspel för att hålla ut hissat material så att det inte fastnade i masten som byggdes.
 • Mastsektionerna skruvades ihop på mastplatsen med hjälp av avvägda bockar där ramrören lades upp och en epa-traktor (liten lastbil med kran) som användes som lyfthjälpmedel.
 • De två eller tre nedersta mastsektionerna (beroende på sektionslängderna) monteras upp med hjälp av epa-traktorn. Där efter riktades masten upp så att den stod rakt och sedan undergjöts bottensektionens fotplattor.
 • När de nedre sektionerna satt på plats monterades en så kallad åkvagn med tillhörande hjälpmast med överliggare på en av mastens sidor. Åkvagnen gick att hissa upp efter mastsidan med hjälp av hisspelet och rullförband som var monterade på ramrören.
 • Nu påbörjades hissning av mastsektioner med hjälp av montageutrustningen. När första stagsektionen var hissad och monterad på masten hissades staglinorna upp och sattes fast på stagfundamenten.
 • Efter att stagen förspänts till rätt förspänning fortsatte montaget mot stagnivå två och allt eftersom masten växer monteras staglinorna på sina respektive stagnivåer och stagfundament.
 • Själva monteringsarbetet utfördes av ett arbetslag bestående av fyra man. Vid hissning av mastsektioner och staglinor arbetade tre man i masten och en på marken som körde båda spelen. Vid montering av sektioner på marken hjälpte alla fyra till.
 • Mastfakta

  Äldsta mast

  Hörby, Skåne, 1959

  Yngsta mast

  Multråmasten, Sollefteå 1990

  Högsta mast

  330 m

  Storbergsmasten, Hudiksvall

  Jupukkamasten, Pajala

  Fårhultsmasten, Västervik

  Gungvalamasten, Karlshamn

  Radiostationen i Grimeton nära Varberg står sedan 2004 på Unescos lista över världsarv. Anläggningen består av en fungerande elektromekanisk långvågssändare för telegrafi och sex stycken 127 meter höga antenntorn. Grimeton är den enda körbara elektromekaniska sändaren i världen.

  Konstruktionen

  Masterna är en tresidig fackverkskonstruktion som är uppbyggd av ramrör (mastens hörn/ben) och diagonaler (mastens sicksackmönster.)

  Alla bärande delar i konstruktionen är tillverkade av runda stålrör i olika dimensioner som efter tillverkning varmförzinkats.

  På ramrören sitter påsvetsade öron för infästning av diagonaler, skarvflänsar för skarvning av mastsektioner samt detaljer för infästning av staglinorna. 

  Läs mer på Teracoms hemsida

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Agree With Privacy Policy