This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Video -

Fastighetssektorn står för nästan 40% av Sveriges energiförbrukning

Nästan 40% av Sveriges energianvändning går till att värma upp och kyla ner fastigheter. För både klimatet och ekonomin finns stora vinster att göra i att aktivt arbeta med energieffektivisering. https://www.tesab.se/nyheter/2020/02/17/fastighetssektorn-staar-foer-naestan-40-av-sveriges-energifoerbrukning/
  • Licens: All rights reserved
  • Filformat: .mp4
  • Videolängd: 0:16
Ladda ner

Taggar


Sveriges största kedja inom kylbranschen!

TESAB-kedjan är ett rikstäckande franchisesystem som består av kylföretag inom kyla och värme. Vi har över 300 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner.

Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.

Presskontakt