Skip to main content

Teva blir medlem i LIF

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 09:00 CET

Teva Sweden AB blir medlem i LIF och blir därmed det enda bolaget som är med i båda branschorganisationerna LIF och FGL. "För oss innebär det här ytterligare en möjlighet att vara med och bidra till att forma branschen”, säger Fredrik Lindqvist, VD Teva Sweden AB.

”Med både innovativ forskning inom specialistläkemedel och en bred generisk portfölj känns det naturligt för oss att vara med i både LIF och FGL och därmed kunna vara med och påverka och forma branschriktlinjer. Det är vårt ansvar som ett av världens, och Sveriges, största läkemedelsföretag”, säger VD Fredrik Lindqvist.

Teva:s europeiska medlemskap i EFPIA godkändes den 22 september 2016. Som ett naturligt steg ansökte Teva Sweden AB om medlemskap i den motsvarande svenska branschorganisationen LIF i början av 2017. På LIF:s styrelsemöte den 13/2 rekommenderade styrelsen att Teva blir medlemmar och Teva förväntas därmed bli officiellt godkänd som ny medlem vid LIF:s stämma i maj.

Teva blir därmed det enda bolaget som är medlem i båda branschorganisationerna LIF och FGL.

”Vi i LIF är mycket glada över att Teva valt att gå in som medlemmar i LIF och vi ser fram emot ett gott samarbete. Teva:s medlemskap i både LIF och FGL visar att läkemedelsbranschen i allt större utsträckning jobbar gemensamt för möta patienternas och vårdens krav och önskemål”, säger Anders Blanck, VD LIF

Teva kommer att i LIF representeras av Annette Rietz, Director Commercial Development och av Fredrik Lindqvist i separata VD-möten.

Om LIF

LIF - de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket nås via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare. LIF är en branschorganisation som består av ca 85 medlemsföretagvilka tillsammans står som tillverkare av ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige. http://www.lif.se/

Om FGL

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer är en branschorganisation som arbetar för att patienten ska få samma höga kvalitet och säkerhet på sina läkemedel till ett lägre pris. Det framgångs-rika svenska systemet där generikatillverkare bjuder under varandra för att erbjuda det lägsta priset till konsumenter och skattebetalare ger årligen besparingar på 8 miljarder kronor. http://www.generikaforeningen.se/

Teva Sweden AB är en del av Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Teva tillhör världens 10 största läkemedelsföretag och är ledande när det gäller utveckling, tillverkning och marknadsföring av generikaläkemedel. Även innovativa läkemedel utvecklas och tillverkas inom områdena andningsvägar, centrala nervsystemet och onkologi. Teva har funnits i över 100 år och är idag verksamt i de flesta länder.