Skip to main content

Sveriges Innovationsriksdag till Borås 2018

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2017 11:04 CEST

Nästa år arrangeras Sveriges Innovationsriksdag i Borås den 10-11 april. Konferensen samlar kärnan av ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringsliv och andra opinionsbildare för Sveriges innovationssystem. Värdar är Inkubatorn i Borås och Science Park Borås och konferensen kommer hållas på Textile Fashion Center.

Den 25–26 april, hölls Sveriges Innovationsriksdag 2017 hos Science Park Mjärdevi i Linköping och Norrköping Science Park. Under temat ”Digital Transformation” hölls key notes, föreläsningar, tematiska möten och workshops med fokus på omställningen till ett digitalt samhälle. 2017 års konferens berörde också morgondagens arbetssätt för öppen innovation samt hur landets storbolag kan bli ännu bättre på att samarbeta med startups för att utveckla sina produkter och tjänster.


- Innovationsriksdagen samlar med bred förankring engagemang och utvecklar samverkan kring innovationsbaserad näringslivsutveckling. I år fokuserade vi på den internationella trenden där storföretag snabbar på sin innovation genom att jobba allt mer med science parks, inkubatorer och inte minst nya, innovativa tillväxtföretag. Inför 2018 ser vi fram emot att genomföra Sveriges Innovationsriksdag i Borås och där ta del av den starka utvecklingen i det regionala innovationssystemet, med Science Park Borås och Inkubatorn i Borås, RISE forskningsinstitut samt Högskolan i Borås i centrum. Vi hoppas också få inspiration av bygdens entreprenörskapsarv med knallar och annat, samt dagens ledande e-handelsföretag, säger Magnus Lundin, vd SISP - branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks.


Kontaktpersoner

Henrik Jansson, vd Inkubatorn i Borås
070-308 80 92
henrik@ink-boras.se

Erik Bresky, vd Science Park Borås
073-377 85 20
erik.bresky@scienceparkboras.se

www.scienceparkboras.se
www.ink-boras.se
www.sverigesinnovationsriksdag.se

Ellinor Bokedal Cardell - Kommunikatör Inkubatorn i Borås
ellinor@ink-boras.se

Textile Fashion Center är en mötesplats i en kreativ miljö för människor, affärer, kulturer, studenter, affärsmän, kreatörer, nyfikna, unga och gamla. Ett kluster för att inspirera människor till att våga göra drömmar till verklighet. 

Grundidén bygger på att innovativa processer bäst sker i samspel mellan företag, akademi och samhälle. Här finns potential för nya affärer, företag, produkter och forskningsresultat men också för ytterligare kvalitativ utbildning och samarbete mellan kultur och utbildning genom samlokalisering.
De verksamheterna som verkar i Textile Fashion Center utgör en enorm kunskapsbank med allt ifrån expertkompetens till utbildningar och forskning i framkant.

Textile Fashion Center är en plats för modevisningar, kulturarrangemang, affärsutveckling, utställningar, event, möten, middagar samt utbildning.

Tre parter bildar basen för klustret; Borås Stad, Högskolan i Borås och det samlande näringslivet i Boråsregionen. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera