Skip to main content

Taggar

textilservice

hållbar utveckling

Textilias Hållbarhetsredovisning 2018 - Hållbarhet handlar om att ta ansvar

Hållbarhet är en kärnfråga för alla delar av vår verksamhet och för våra intressenter såsom kunder, medarbetare och samhället i stort. Som Sveriges största textilservicepartner till offentlig vård och omsorg arbetar vi med att säkerställa en så hållbar tjänst som möjligt genom hela tvättprocessen och textiliernas livscykel – från tillverkning och användning till återvinning.