Skip to main content

Forskningsrapport: Nytt system för operationskläder ökar patientsäkerheten

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 09:22 CEST

Test av Olefin klädsystem med huva och stövlar

En nyligen genomförd studie på Chalmers Tekniska Högskola har jämfört hur kombination av olika delar i ett klädsystem påverkar antalet luftburna partiklar i en operationssal. Resultatet visar att Olefin klädsystem är betydligt bättre än de kombinationer som används idag. Detta anses kunna bidra till att minska postoperativa infektioner och öka patientsäkerheten.

Postoperativa infektioner i samband med operation är en utmaning för sjukvården, och innebär både ett stort lidande för patienten samt en stor kostnad för sjukvården och samhället . En av flera orsaker till postoperativa infektioner är mängden bakteriebärande luftburna partiklar – CFU (ColonyFormingUnits) i operationssalen, där operationspersonalen och deras arbetskläder är en bidragande faktor.

För att öka säkerheten för patienten har en studie genomförts under ledning av Berit Reinmüller och Bengt Ljungqvist. Syftet var att få fram mätvärden som visar hur kombinationen av olika delar i ett klädsystem påverkar funktionen hos en specialarbetsdräkt. Målet var att få fram ett godkänt klädsystem som möter de ökande kraven från sjukvården.

Genomförda tester visar att en specialarbetsdräkt gjord av materialet Olefin, bestående av blus, byxa, huva och stövlar ger dubbelt så bra skydd som engångsdräkt, och i jämförelse med vanliga flergångs operationskläder ger ca åtta gånger så bra skydd. Utan stövlar minskar skyddseffekten och Olefin operationsdräkt är då i stort sett som engångs operationsdräkt och ungefär fyra gånger bättre än vanliga flergångs operationsdräkter.

Om rapporten
Studien har genomförts av Bengt Ljungqvist och Berit Reinmüller. Rapporten finns att beställa från Textilia.

För mer information kontakta
Mario Taus, Kundansvarig Textilia
Telefon; 0702 98 46 54
E-post; mario.taus@textilia.se

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom Vård, Hotell samt industrisektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag levererar 100 ton textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet.

Vi omsätter cirka 500 mkr per år. Vi är drygt 450 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona och Örebro. Huvudkontor i Örebro.Läs mer på www.textilia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy