Skip to main content

Undersökningarna av miljön kring Textilias anläggning

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2014 10:45 CET

Undersökningarna av föroreningarna i marken kring Textilias anläggning i Karlskrona visar spår av lösningsmedlet perkloreten/tetrakloreten/perklor (PCE). Förslag på vidare undersökningar ska nu diskuteras för att ta fram åtgärdsförslag. Mätningar visar dock att inga hälsorisker förekommer.

Det är i huvudsak PCE samt de ämnen som uppstår när det bryts ned (TCE, DCE och VC) som kunnat konstateras under samt strax väster om den gamla kemtvättdelen av anläggningen. Dessa härrör från den kemtvättverksamhet som pågick där mellan åren 1970 till 2004. Då föroreningarna nått grundvattnet behöver marken troligen saneras för att inte spridningen ska fortgå. Föroreningarna i grundvattnet utgör dock ingen hälsorisk för människor och det finns inga registrerade dricksvattenbrunnar i närområdet. Halterna i grundvattnet är generellt låga invid byggnaden men högre i rören cirka tio meter norr om denna vid fastighetsgränsen. Resultatet visar på en spridning ut från fastigheten mot norr som sakta pågått under flera år.

Två mätningar av inomhusluften vid platserna för de före detta kemtvättarna har genomförts. Rapporterna från dessa visar att det ej föreligger någon arbetsmiljörisk för de som vistas i lokalen. Omfattningen av åtgärderna ska nu närmare fastställas i en åtgärdsutredning. Trolig start för eventuell sanering ligger runt sommaren/hösten 2015.

– Det är bra att vi fått mer klarhet om föroreningen som orsakats av den tidigare kemtvätten. Nu är det viktigt att utreda vilka åtgärder som behövs vilket vi kommer att göra det genom fortsatta kontakter med Karlskrona kommun och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), konstaterar Textilias VD Fredrik Lagerkvist.

Naturvårdsverket har konstaterat att det finns omkring 80 000 potentiellt förorenade områden i Sverige. Det finns liknande fall där PCE läckt ut på andra platser runt om i landet. Som exempel kan bland annat nämnas kemtvätten i Hagfors vilken var norra Europas största under en tid.

Kostnaderna för en eventuell sanering i Karlskrona ska delas mellan Textilia och statliga FFV. Kemtvättverksamhet har bedrivits på platsen från 1970 till 2004 men är numera helt nedlagd. Idag bedrivs enbart vattentvätteri i lokalerna.


Kontaktpersoner Textilia
Fredrik Lagerkvist, VD Textilia, 073 - 852 18 61
Michael König, platschef Textilia Karlskrona, 072 - 515 28 92   

Kontaktperson Karlskrona Kommun
Robert Johannesson, Miljöchef, 0455-303143

Textilia är en av Sveriges ledande textilserviceleverantörer. Genom en ansvarsfull och effektiv textilservice frigör vi resurser för kunder och bidrar samtidigt till en hållbar utveckling för samhället i stort. Textilia är vinnare av Miljöstyrningsrådets pris Utmärkt Hållbar Leverantör 2012. Koncernen omsätter ca 490 MSEK, har ca 400 anställda och huvudägs av Litorina Kapital. Varje dag hämtar, tvättar och levererar Textilia närmare 100 ton textilier. Läs mer på www.textilia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.