Skip to main content

Tillitsverket deklarerar: 2018 är året för mänsklig hållbarhet

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 07:57 CET

Vill ni stärka er förändringskraft? Hitta nya arbetssätt för komplexa utmaningar? Öka tillit och delaktighet? Tillitsverket erbjuder samverkande upplevelsebaserade processer, fortbildningsdagar, föreläsningar och workshops.

Forskning visar att ungas förmåga till empati har minskat med 40 procent på 20 år, enligt MIT. Nivån av mellanmänsklig tillit och tillit till civilsamhället minskar för varje mätning enligt Forskning & Framsteg och FN har larmat om den ökade främlingsfientligheten. Tillitsverket vill därför inspirera till fokus på ”mänsklig hållbarhet”, ett begrepp som de arbetat med sedan starten, där kunskap om och erfarenhet av skapande, kreativitet och samverkan i praktiken är viktiga verktyg. Därför tar Tillitsverket initiativet att lyfta fram 2018 som året för MÄNSKLIG HÅLLBARHET genom hashtaggen #mänsklighållbarhet2018

Enligt Sherry Turkle, psykolog, sociolog och professor vid MIT, Massachusetts Institute of Technology har ungas förmåga till empati minskat med 40 procent på 20 år. En av de viktigaste faktorerna för positiv samhällsutveckling är individens vilja och förhållande till förändring. Ett positivt val som är grundat i värderingar är inte bara socialt hållbart, det är ett mänskligt hållbart val. För att möta en värld i kraftig förändring och ökad polarisering är mänskliga aspekter och förmågor såsom tillit, medmänsklighet och samverkan nycklar. Arbetet för hållbar utveckling har fått riktning och fart med hjälp av FNs globala mål och Agenda 2030 som innehåller tre perspektiv: miljömässig, ekonomisk, och social hållbar utveckling. Nya samverkansinitiativ på nationell och kommunal nivå vill möta de växande utmaningarna, men missar ofta den mänskliga förmågan att driva positiv utveckling.

Genom uppropet #mänsklighållbarhet2018 vill Tillitsverket fokusera på individens betydelse för förändring och vidare inspirera fler att tro på och vilja satsa på lek, kreativitet, skapande och samverkan för positiv samhällsutveckling.

”Vi verkar för att inspirera människor till det bästa i sig själva. Då kommer förändringen. Ingen vet när och hur. Men det är den verkligt hållbara förändringen.” säger Christina Wränghede, Ordförande Tillitsverket.

Kommuner och staten bär alla, genom sina offentliga åtaganden, ett stort ansvar för den svenska samhällsutvecklingen. Näringslivet, civilsamhällets organisationer och akademin har också viktiga roller. Många organisationer har de globala målen inskriva i sina strategier och genom att ansluta sig till fokus på #mänsklighållbarhet ökar möjligheten att lyckas HÅLLBART, - inte bara för sig själva utan i samhälle och miljö i stort.

Lena Wetterskog Sjöstedt, Kansliet för hållbar utveckling, Malmö stad berättar: ”Vi pratar om och vet alla att det är mänskliga aspekter som tillit och medmänsklighet som är avgörande för att vi ska lyckas skapa ett hållbart samhälle för alla. Genom att lära av varandra och bygga tillit så ökar vi vår förmåga att hantera komplexa frågor.”

UPPROP

I och med deklarationen av året för mänsklig hållbarhet vill Tillitsverket uppmana till ett aktivt arbete och samverkan genom initiativ som sätter positiva mänskliga värden i centrum för hållbar utveckling. Initiativen samlas under hashtaggen #mänsklighållbarhet2018

Referenser/forskning
https://fof.se/tidning/2014/8/artikel/sveriges-unika-tillit-sjunker-kan-man-lita-pa-folk
https://www.svd.se/fn-varnar-for-svensk-framlingsfientlighet


Tillitsverket erbjuder skapande samverkan genom upplevelsebaserade processer i utställning, fortbildningsdagar, föreläsningar och workshops.

UPPLEVELSEUTSTÄLLNING, 3-7 dagar – mobil utställning på turné
Tillitsverkets tre års fördjupning har sammanfattats i upplevelseutställningen ”Skapa, Leka, Lyssna – en hyllning till människans skaparkraft”. Här bjuds näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle in kring tillit och förändringskraft. I samband med utställningen arrangeras fortbildningsdagar, barn från kommunens förskolor och skolor bjuds in. Och framför allt bjuds allmänheten in till en stor familjedag i samband med utställningen. Utställningen har tidigare besökt bland annat; Artipelag Stockholm, Världskulturmuseet i Göteborg, Burlövs kommun, Lilla Edet och Järvsö.

FÖRELÄSNING MED WORKSHOP
Vad behöver ni för att stärka er förändringskraft? Söker ni nya arbetssätt för de komplexa utmaningar som ni möter dagligen? Vill ni ta del av verktyg för att öka tillit, delaktighet och en medveten hållbarhet? Vill ni initiera en kultur av skapande kreativitet med inspirerande lekfullhet? Tillitsverket är flitigt anlitade för workshops, ledarskap- och fortbildningsdagar. Ofta i kombination med en utställning.

OM TILLITSVERKET
Under fem år har Tillitsverket skapat utgångspunkter för fördjupning, insikter och upplevelser tillsammans med pedagoger, myndigheter, nyanlända, företagare, föräldrar, forskare, tjänstemän, vuxna och barn i alla åldrar. Tillitsverket vill inspirera och sprida kunskap om kreativa arbetssätt som kan användas i alla verksamheter. Tillitsverket bjuder in brett och riktar sig till politiker och tjänstemän, besöksnäring, kulturliv, näringsliv och civilsamhälle. I ett treårigt Arvsfondsprojekt har Tillitsverket skapat utgångspunkter för kunskapande och upplevelser om skapandets tillitsbyggande kraft. De fyra nycklarna är TILLIT, LEK, SKAPANDE OCH SAMVERKAN. Verksamheten är bred och intentionen stor. Tillitsverket vill skapa en folkrörelse för tillit som väg till medmänsklighet med lek, skapande och samverkan som verktyg. Det gör de genom sina verksamhetsben:

VERKSAMHET FÖR MEDVETENHET - Workshops och övningar kring tillit, lek, skapande och samverkan.

LEK & SKAPANDE SOM MÄNSKLIG SAMHÄLLSUTVECKLING - Lek och skapande för barn och vuxna tillsammans.

TRÄDGÅRDEN - Läroplats för kropp och själ i samverkan med naturen.

HÖNAN&ÄGGET - Ett socialt vedungsbakeri för tankar och arbete.

BOKA INTERVJU, UTSTÄLLNING eller FÖRELÄSNING MED WORKSHOP
För mer information eller bokning av intervjuer vänligen kontakta:
Annette Ericsdotter, +46 70 777 91 00, annette@tgim.se

TGIM - Thank God It´s Monday
Box 4117
SE-102 62 Stockholm

Office: +46 8 55 11 65 00
http://www.tgim.se

Vi brinner för hållbara initiativ!
Marknadsföring med fokus på events, sociala medier, press och strategier - gärna i en kombination.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.