Skip to main content

Absolut Vodka går över till förnybart bränsle

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 10:00 CEST

Målet är att halvera CO2-utsläppen från transporterna till och från anläggningarna där Absolut Vodka produceras till år 2020. RME är ett slags biobränsle och genom att använda sig av det förväntar sig The Absolut Company uppnå målet med råge före 2020.

2009 satte The Absolut Company ett mål om att halvera CO2-utsläppen från anläggningsrelaterade transporter per liter producerad vodka till 2020. Som utgångspunkt genomfördes en kartläggning av transporterna kring produktionsanläggningarna. Den visade att den största klimatpåverkan kom från transporten av drank, den biprodukt som bildas vid destillationen och som används till att föda hundratusentals kor och grisar i närområdet. För varje liter producerad vodka blir det fyra liter drank. Det visade sig att drankstransporten blev nyckeln till de transportrelaterade utsläppen och arbetet med att hitta ett förnybart bränslealternativ påbörjades.

– Vi inledde samtal med åkarna som transporterar dranken och gemensamt hittade vi lösningen med RME, rapsmetylester, också känt som biodiesel. Vi har hittills erfarit att med rätt service, är det idag möjligt att genomföra ett större transportarbete med RME, säger Peter Neiderud, logistikchef och tillförordnad kvalitets- och miljöchef vid The Absolut Company.

One Source är ett nyckelbegrepp för produktionen av Absolut Vodka och innebär att höstvetet odlas i Skåneregionen, vattnet hämtas ur egen källa, destillationen och tappningen sker utanför skånska Åhus och glaset till den ikoniska flaskan kommer från det närmsta glasbruket i Limmared.

– Vi har organiserat hela vår produktion kring Åhus med omnejd. Tack vare vår lokala förankring kan vi säkerställa hög kvalitet både på vår vodka och på vår lokala miljö, säger Peter Neiderud.

En ny tankstation för lokalproducerad RME från Ecobränsle togs efter sommaren i bruk vid destilleriet för Absolut Vodka. I kontraktet med veteleverantörerna har sedan tidigare skrivits in att minst 25 procent av transporterna ska ske med förnybara drivmedel, och nu förs en aktiv dialog även med andra leverantörer för att öka andelen förnybara bränslen. Det råder ingen tvekan om att målet att halvera CO2-utsläppen med 50 procent till 2020 kommer att uppnås, och det med råge.

– Detta är ett steg på vägen i vår strävan efter att göra så lite påverkan på miljön som möjligt. Vi ser RME som en bra men tillfällig lösning, då raps i grund och botten är en livsmedelsprodukt. Vi undersöker därför fortlöpande andra möjliga bränslealternativ att använda i framtiden. Mest intressant är förädlade restprodukter så som biogas eller skogsprodukter. Detta skulle rimma bättre med konceptet cirkulär ekonomi, som vi försöker ha som ledstjärna i vårt arbete, säger Peter Neiderud.

Transporterna av produkten ut i världen ingår inte i målsättningen att halvera CO2-utsläppen, men det pågår ett aktivt arbete med dessa i andra forum. 75 procent av all producerad Absolut Vodka exporteras med båt, vilket också är mest energieffektivt. The Absolut Company har länge arbetat med bättre och mer långsiktigt hållbara transporter. Som medlem av Clean Shipping-projektet har man tillsammans med andra svenska företag satt press på shippingindustrin att minska sin miljöpåverkan.

Under de senaste 10 åren har Absolut Vodka minskat CO2-utsläppen från den egna produktionen med 80 procent bland annat genom omfattande värmeåtervinning och byte till förnybar el. Destilleriet är idag världens mest energieffektiva*. Det finns dock kvar produktionsrelaterade utsläpp av växthusgaser som det pågår ett fortsatt arbete med att minska. För att ta ansvar för dessa utsläpp fram till man kunnat reducera även dem, klimatkompenserar man genom att stödja det Plan Vivo-certifierade skogsprojektet ”Scolel Té” i Mexiko.

*Källa: branschjämförelse BIER 2013

Fakta RME:

Rapsmetylester, förkortat RME, går ofta under namnet biodiesel och tillverkas huvudsakligen av rapsolja. CO2-utsläppen vid förbränning av RME från Ecobränsles anläggning i Karlshamn är idag 66 procent lägre än vid förbränning av vanlig diesel. Rapsen som används vid framställningen är svenskodlad och tankbilarna som används för bränsletransport kör också på RME.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Paula Eriksson, VP Corporate Communications, The Absolut Company

+46 701 90 12 07, paula.eriksson@pernod-ricard.com

The Absolut Company har det globala ansvaret för produktion, utveckling och strategisk marknadsföring av Absolut Vodka, Malibu, Kahlúa, Wyborowa, Luksusowa och Frïs. Absolut Vodka är världens femte största internationella spritvarumärke. All Absolut Vodka tillverkas i Åhus, Skåne. Malibu är världens största rombaserade spritdryck med kokosnötssmak, med försäljning i över 150 länder. Kahlúa kaffelikör är världsledande inom sitt segment. Sedan juli 2008 är The Absolut Company, tidigare Vin & Sprit, ett bolag inom Pernod Ricard-koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm, VD är Paul Duffy.

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument