This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Senaste nyheterna

Somi Devi är byrådsrepresentant i Rajasthan, där hon bor. Hon var den första kvinnan från en marginaliserad grupp att ställa upp i val till det lokala byrådet.
Somi Devi är byrådsrepresentant i Rajasthan, där hon bor. Hon var den första kvinnan från en marginaliserad grupp att ställa upp i val till det lokala byrådet.

Indien: Byrådsrepresentanter kampanjar för allas rätt till rätt information om corona

Coronaviruset påverkar alla och situationen utvecklas snabbt. The Hunger Projects prioritering ligger i att säkerställa att rätt information når ut till alla i de lokalsamhällen där vi är aktiva. Genom våra nätverk kan vi nå människor som annars inte skulle nås av WHO eller nationella regeringar. Ruchi Yadav, programchef på The Hunger Project i Indien berättar om strategin för att nå ut till alla.

Hungerprojektet driver ledarskapsprogram i Indien som stärker kvinnor att göra sina röster hörda och organisera sig.
Hungerprojektet driver ledarskapsprogram i Indien som stärker kvinnor att göra sina röster hörda och organisera sig.

Indiska stöttar Hungerprojektets arbete i Indien genom initiativet Yoga for rights

​I samband med en sin nya yogakollektion lanserar Indiska initiativet Yoga for rights – en serie yogapass där intäkterna går till Hungerprojektets arbete med att stärka kvinnors rättigheter i Indien. Hittills har ett tjugotal yogainstruktörer slutit upp för att hålla varsitt yogapass där deltagarna uppmanas skänka minst 50 kronor var.

Sociala medier

Kvinnors roll i jordbruket är viktig för matförsörjningen. Om kvinnliga jordbrukare hade tillgång till samma resurs… https://t.co/ZR9kwwl5ie

Biologisk mångfald är en nyckel till hållbar matproduktion. När grödor växlas från år till år minskar risken för jo… https://t.co/CNgIfW502C

RT @malin_flemstrom: Idag skriver @TidningenSyre om hur @hungerprojectse arbetar med att nå ut med information om #Corona genom folkvalda k…

Inga Konstigheter, del 10: Värdekedjor

Inga Konstigheter, del 10: Värdekedjor

Inga Konstigheter, del 9: Kompostering

Inga Konstigheter, del 9: Kompostering

Inga Konstigheter, del 8: Naturligt gödsel

Inga Konstigheter, del 8: Naturligt gödsel

Inga Konstigheter, del 7: Regnvatteninsamling

Inga Konstigheter, del 7: Regnvatteninsamling

Inga Konstigheter, del 6: Biologiska bekämpningsmedel

Inga Konstigheter, del 6: Biologiska bekämpningsmedel

Inga Konstigheter, del 5: Agroforestry

Inga Konstigheter, del 5: Agroforestry

Inga Konstigheter, del 4: Kvinnliga jordbrukare

Inga Konstigheter, del 4: Kvinnliga jordbrukare

Inga Konstigheter, del 3: Biologisk mångfald

Inga Konstigheter, del 3: Biologisk mångfald

Inga Konstigheter, del 2: Agroekologi

Inga Konstigheter, del 2: Agroekologi

Presskontakt

Tillsammans avskaffar vi hunger och fattigdom

Vi på The Hunger Project vet att noll hunger är möjligt. I över 25 år vi arbetat för att utveckla hållbara strategier för att minska hunger och fattigdom på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Våra program finns i dag i 13 länder i Afrika, Asien och Latinamerika och når 17 miljoner människor.

The Hunger Project
Lugnets Allé 1, c/o Thurne Teknik
120 65 Stockholm
Sverige