This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Fredrik Strömberg, examensjobb LCA hos Thermotech
Fredrik Strömberg, examensjobb LCA hos Thermotech

Pressmeddelande -

Thermotech fokuserar på hållbar verksamhetsutveckling – första steget är en Livscykelanalys

Thermotech ingår, som ett av nio medlemsföretag i Höga Kusten Industrigrupp (HKIG), i ett unikt forskningsprojekt SIKT (Stärkt Innovation, Konkurrenskraft och Tillväxt). I projektet ska företagen utveckla sitt FoU-arbete med sikte på nästa produktgeneration. En viktig del i SIKT är att inkludera miljö som en del i projektet och för Thermotechs del är första steget en så kallad Livscykelanalys (LCA).

Ökad miljömedvetenhet i samhället gör det allt viktigare för företag att kunna svara på vilken miljöpåverkan deras produkter och processer har, och att kunna beskriva hur de arbetar för att minska produkternas och verksamhetens miljöpåverkan. Allt fler företag och organisationer gör därför Livscykelanalyser som en del av sitt miljöarbete.

- ”Det är inte så många små och medelstora företag som har möjligheten att göra en djupare LCA, men tack vare EU-projektet SIKT har Thermotech fått denna möjlighet, berättar Lars Westerlund, produktionschef och kvalitets- och miljöansvarig hos Thermotech. Blivande ingenjörer har erbjudits examensjobb med fokus på LCA hos några av projektets medlemsföretag. Studenterna kommer att ingå i en projektgrupp och får handledning av experten Yannos Wikström på Tyréns, som har gedigen erfarenhet av att arbeta med livscykelanalys för komplexa produkter”, fortsätter Lars.

Hos Thermotech kommer exjobbet att göras av Fredrik Strömberg. Fredrik kommer från Örnsköldsvik och läser till ingenjör inom byggteknik på Umeå universitet. Nyligen hölls ett uppstartsmöte för projektet på Thermotechs huvudkontor i Umeå. Projektet kommer pågå under våren 2020.

Projektet innebär en kartläggning av miljöpåverkan från de material, aktiviteter, processer och transporter som är kopplade till Thermotechs verksamhet under föregående år. Syftet är att identifiera aktiviteter med hög direkt eller indirekt miljöpåverkan och få stöd för hållbar verksamhetsutveckling genom rekommendationer och förslag till relevanta miljömål som kan integreras i företagets miljöledningsprocess.

Livscykelanalys, förkortat LCA (Life Cycle Assessment), är ett sätt att kartlägga en verksamhets direkta och indirekta miljöpåverkan. Resultatet från en LCA kan användas som underlag för kommunikation om miljöpåverkan och som stöd för hållbar produkt-, process- och verksamhetsutveckling.

SIKT – Stärkt Innovation, Konkurrenskraft och Tillväxt är ett treårigt projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland, Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun samt deltagande företag.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Thermotech Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och projekterar kompletta kundanpassade system för vattenburen golvvärmevattendistribution och markvärme. Thermotech grundades i Sollefteå 1996 och där, i de norrländska skogarna, finns produktion och huvudlager än idag. Vi har ytterligare åtta Thermotech Center över landet, från Umeå i norr till Malmö i söder, samt dotterbolagen Thermotech Scandinavia Finland OY och Thermotech RU. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder. Personlig direktkontakt och försäljning utan mellanhänder är en självklarhet för oss. Thermotech Scandinavia AB har ledningssystem för kvalité och miljö som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och 14001. Läs gärna mer om oss på www.thermotech.se

Presskontakt

Relaterat material