Skip to main content

Kommentar till Kalla Faktas inslag om Astar Liljeholmen 5 februari

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2018 14:44 CET

TV4-programmet Kalla Fakta sände ett inslag om ThorenGruppen Astars SFI-verksamhet vid Liljeholmen den 5 februari. Under ett antal månader hade en frilansreporter arbetat som lärare vid verksamheten och rapporterade om bland annat brister i lärartäthet och kompetens.

ThorenGruppen genomförde direkt efter programmet en undersökning av verksamheten vid Liljeholmen. Resultaten visade att det hade funnits brister i lärartätheten vid vissa tillfällen och att Astar brustit i sin rapportering till ledningen.

ThorenGruppen vidtog omgående en rad åtgärder för att uppfylla de krav som ställs och inledde även ett samarbete med beställaren Stockholms stad för att gemensamt komma fram till en handlingsplan för att uppnå avtalad kvalitet.

Lena Sandlin, Operativ chef, ThorenGruppen

ThorenGruppen AB är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med stort samhällsengagemang. Företaget grundades 1999 och har expanderat varje år. Idag har vi över 1 800 medarbetare och 15 000 elever/deltagare inom våra utbildningsverksamheter. 

Kommentarer (1)

    Man får väl vända på alla stenar och kontrollera vad som hänt genom att i domstol sanningsenligt intervjua alla lärare, elever och anställda så att man får reda på om detta är ett medvetet bedrägeri som pågått lång tid för Thorengruppens bolag...det bord ju vara uppenbart att man brutit mot copyright reglerna genom att en massiv kopiering av böcker av lärarna.

    - Peter Larsson - 2018-02-06 07:36 CET

Lägg till kommentar

Kommentera