Skip to main content

​Klarläggande till Kalla Faktas inslag

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2018 14:44 CET

I kväll sänder Kalla Fakta (TV4) ett inslag om vårt affärsområde Astar under rubriken ”SFI- bluffen”.

Vi delar inte deras bild av verksamheten.

Vår affärsområdeschef för Astar Katharina Sjögren Edström intervjuades inför sändningen och gav svar på de frågor som ställdes.

Kalla Fakta har medvetet valt att inte ta med hennes svar i programmet utan har istället enbart valt att sända svaren från koncern-vd Raja Thorén, som inte har det operativa ansvaret för den berörda verksamheten.

Programmet belyser bland annat det faktum att Astar inte anses uppfylla de så kallade "mervärden" som ingick i upphandlingsavtalet med Stockholms stad. Offentliga kvalitetsgranskningar och tillsynsrapporter visar att detta inte stämmer.

Kalla Fakta har - genom en frilansande journalist som tagit anställning hos oss - granskat verksamheten mars 2017 fram till i januari i år. De påstår sig ha hittat brister i verksamheten gällande de så kallade mervärden som Astar enligt anbudet ska leverera. De har i hemlighet filmat såväl personal som verksamheten i olika situationer bland annat från ett arbetsplatsmöte och i personalrummet. De mervärden som de anser sig ha funnit brister kring gäller tvålärarsystemet och digital kompetens. Vi kan genom externa tillsynsrapporter, medarbetar- och elevundersökningar visa på motsatsen. Kalla Fakta försöker även göra gällande att Astar lovar mer än vad de kan hålla i upphandlingsanbud för att på så sätt lura till sig skattepengar. Detta är helt fel och vi vill med bestämdhet tillbakavisa det påståendet.

Att Kalla Fakta medvetet väljer bort att sända Katharinas intervju kan inte tolkas på annat sätt än att de inte är intresserade av verkligheten utan endast av att underbygga den tes de driver, det vill säga att ”VD och ägare tjänar mångmiljonbelopp på flyktingar, men kan inget om verksamheten” och att ”anbud sockras för att vi ska lura till oss skattepengar”. Sanningen är att Astar Liljeholmen har en omsättning på 16,5 miljoner kronor och har gjort ett negativt resultat på – 6,1 miljoner kronor sedan starten.

Vår vd och ägare har sedan oktober 2016 av hälsoskäl haft en mer tillbakadragen roll inom koncernen och därför anställt Ola Rönnqvist som operativ chef. Raja Thoren är tydlig med sin mer tillbakadragna roll till Kalla Faktas reporter som ändå väljer att ställa en mängd detaljfrågor till honom som även ställdes till affärsområdeschefen vid intervjutillfället. Det är anmärkningsvärt att Kalla Fakta inte sänder den intervjudel som faktiskt besvarar frågorna.

Vi kan konstatera att Astars enhet på Liljeholmen sedan uppstarten haft och har en kontinuerlig dialog med kunden Stockholms stad inom ramen för det gemensamma avtalet. Det finns några få tillfällen under hösten då vi inte klarat av att leverera tvålärarsystemet på grund av sjukdom och detta kan vi styrka. Kalla Fakta försöker i programmet även påvisa att en av våra anställda beordrats medverka vid en speciell lektion för att Astar skulle framstå i bättre dager då Stockholms stad var på granskningsbesök. Vi kan genom att granska bemanningen bakåt i tiden konstatera att detta är fel, då den aktuelle läraren var schemalagd sedan tidigare på just denna lektion.

Vi inom ThorenGruppen känner ett stort engagemang för att kunna bidra till integrationen av nyanlända i vårt samhälle och vi har de bästa avsikterna med vår SFI-undervisning. Vi menar att undervisningen håller utlovad kvalitet i enlighet med det anbud som ligger till grund för verksamheten.

Då vi själva filmade hela intervjutillfället väljer vi nu att offentligt publicera de svar som Kalla Fakta medvetet inte valt att sända.

ThorenGruppen AB är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med stort samhällsengagemang. Företaget grundades 1999 och har expanderat varje år. Idag har vi över 1 800 medarbetare och 15 000 elever/deltagare inom våra utbildningsverksamheter. 

Kommentarer (1)

    Man får väl vända på alla stenar och kontrollera vad som hänt genom att i domstol sanningsenligt intervjua alla lärare, elever och anställda så att man får reda på om detta är ett medvetet bedrägeri som pågått lång tid för Thorengruppens bolag...det bord ju vara uppenbart att man brutit mot copyright reglerna genom att en massiv kopiering av böcker av lärarna.

    - Peter Larsson - 2018-02-06 07:36 CET

Lägg till kommentar

Kommentera