Skip to main content

Beslut vid Tickets årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 09:54 CEST

Vid Tickets årsstämma den 6 april 2006 fattades följande beslut;

- Fastställande av resultat- och balansräkningar i enlighet med årsredovisningen samt beviljades styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005
- Beslut fattades att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2005
- Beslut fattades att till ny styrelse välja Palmi Haraldsson, Matthias Pall Imsland, Jan Rynning, Dag Tveterås samt Staffan Edh.
- Beslut fattades att välja Matthias Pall Imsland till styrelsens ordförande
- Beslut fattades beträffande styrelsearvoden enligt valberedningens förslag
- Beslut fattades beträffande riktlinjer för ersättning till bolagets ledning enligt styrelsens förslag
- Beslut fattades angående kriterier för utseende av valberedningens ordförande och ledamöter

Nacka 06-04-07

Ticket Travel Group AB (publ)

För mer information kontakta:
Koncernchef/VD Lennart Käll, tel, 08-702 66 10, mobil 070- 573 85 08, lennart.kall@ticket.se


Ticket är ett detaljhandelsföretag som säljer privatresor från samtliga ledande charter- och researrangörer samt flyg- och hotellbolag. Verksamheten bedrivs i Sverige och Norge i ca 90 butiker, via telefon och Internet. Tickets försäljning uppgår till cirka 3 miljarder kronor och bolaget har cirka 400 årsanställda. Ticket-aktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera