Skip to main content

Beslut vid Tickets årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 09:44 CEST

Vid Tickets årsstämma den 16 april 2009 fattades följande beslut;

- Fastställande av i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar samt beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2008
- Att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2008
- Att till styrelse för tiden intill slutet av årsstämman 2009 välja Palmi Haraldsson (omval),
Matthias Imsland (omval), Jan Rynning (omval), Lena Wittbjer (omval), Stephan Ekström (omval) samt
Kia Orback Pettersson (nyval)
- Att till styrelsens ordförande välja Matthias Imsland (omval) samt till vice styrelse-ordförande
välja Jan Rynning (nyval)
- Fastställande av styrelsearvoden enligt valberedningens förslag
- Fastställande av riktlinjer för ersättning till bolagets ledning enligt styrelsens förslag
- Fastställande av principer för utseende av valberedning enligt valberedningens förslag
- Fastställande av arvode till revisor enligt valberedningens förslag

Nacka 09-04-17

Ticket Travel Group AB (publ)OFFENTLIGGÖRANDE
Informationen i denna pressrelease är sådan som Ticket Travel Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2009, klockan 09:30.

För mer information kontakta styrelseordförande Matthias Imsland, -354-550 06 00
matthias@icelandexpress.is


För mer information om Ticket kontakta koncernchef/VD Lennart Käll, +46-(0)70-573 85 08,
lennart.kall@ticket.se

Ticket är den största privat- och affärsresebyrån i Sverige och näst största privatresebyrån i Norge. Ticket finns även med en affärsresebyrå i Norge, ticket.dk i Danmark och Mr Travel i Finland. Företagets mål är att bli den ledande reseaktören i Norden. Försäljningen i Norden sker från ca 95 butiker/kontor, via telefon och internet. Tickets försäljning uppgår till ca 4,3 miljarder SEK på årsbasis och koncernen har ca 470 årsanställda. Ticketaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB, Small Cap. Läs mer på www.ticket.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.