Skip to main content

Delårsrapport Januari – Juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2003 09:41 CEST

Kraftig vändning på privatresemarknaden efter Irakkriget och sars. Nettoomsättning 1 432,0 (1 774,1) Mkr, -19 %, beroende på det världspolitiska läget. Resultat efter skatt -13,9 (9,0) Mkr. Resultat per aktie -0,79 (0,51) kr. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -9,9 (14,0) Mkr. Lennart Käll utsedd till ny koncernchef och VD Åtgärdsprogram, för att spara 20 Mkr på helårsbasis jämfört med föregående år, löper enligt plan.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutsrapporter för 2003 lämnas enligt följande:
- Delårsrapport för januari – september den 22 oktober 2003
- Bokslutskommuniké för januari – december 2003 den 2 februari 2004

Nacka den 22 juli 2003
Ticket Travel Group AB (publ)
Styrelsen

Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt Börs- och årsredovisningslagarna.

Stockholm den 22 juli 2003
Ernst & Young AB
Lars Träff, Auktoriserad revisor

För vidare information och frågor, kontakta
VD Mats Frid, 08-702 66 10, 070-515 90 10
Finansdirektör Katarina Sjögren Petrini 08-702 66 26, 070-567 51 73

Tryckt version av denna rapport kan beställas på telefon 08-702 66 00

Här kan du kontakta Ticket
Ticket Travel Group AB (publ), org.nr 556445-4170
Värmdövägen 84, Box 151, 131 08 Nacka
Tel 08-702 66 00 Fax 08-642 20 80
E-post ticket@ticket.se Hemsida www.ticket.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera