Skip to main content

Delårsrapport januari - juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2009 08:52 CEST

Jämförelser i delårsrapporten, om inte annat anges, avser koncernen samt motsvarande period föregående år.

Januari - Juni 2009

 • Försäljning 2 189,2 (2 408,6) MSEK, -9%, i lokal valuta -12%
 • Nettoomsättning 250,4 (252,1) MSEK, -1%, i lokal valuta -13%
 • Rörelseresultat -10,0 (-0,6) MSEK
 • Resultat efter skatt -7,4 (1,9) MSEK
 • Resultat per aktie -0,44 (0,11) SEK
 • Kostnader av engångskaraktär om -12,2 MSEK
 • Lågkonjunkturen påverkar försäljningen negativt


April - Juni 2009

 • Försäljning 981,0 (1 067,2) MSEK, -8%, i lokal valuta -11%
 • Nettoomsättning 120,7 (125,6) MSEK,-4%, i lokal valuta -17%
 • Rörelseresultat -14,8 (-8,0) MSEK
 • Resultat efter skatt -11,6 (-6,3) MSEK
 • Resultat per aktie -0,70 (-0,38) SEK
 • Kostnader av engångskaraktär om -9,2 MSEK
 • Ny VD tillsatt och affärsområdeschef för Privatresor återtillsatt
 • Ny huvudägare i Ticket
 • Ny styrelse vald


Efter rapportperiodens utgång
 • Styrelsen avser lämna förslag om nyemission under innevarande period


VDs kommentarer

"Andra kvartalet har varit innehållsrikt med inställd nyemission, ny huvudägare, ny styrelse, och ny ledning där jag själv fått utökat ansvarsområde till att omfatta hela koncernen.
Privatresor är det affärsområde inom Ticket som först kände av en lägre efterfrågan och kunde redan i efterföljande kvartal, andra kvartalet 2008, påbörja besparingar. Affärsområdet Privatresor redovisar nu bättre resultat än motsvarande period föregående år. Affärsresor ligger något senare i konjunkturcykeln och lägre efterfrågan var ett faktum under hösten 2008. Genomförandet av besparingsprogram har därför präglat 2009 års verksamhet och resultat. Nyetableringen i Norge och förvärvet i Finland föregående år utgör viktiga etableringar för Ticket Affärsresors nordiska plattform som dock under årets första hälft belastar resultatet negativt.
Efter de genomförda besparingsprogrammen är nu kostnadsnivån för jämförbara verksamheter i Ticket 12% lägre jämfört med 2008. Kostnader för besparingsprogram, ledningsförändringar och för inställd nyemission har under första halvåret belastat resultatet negativt med 12,2 MSEK. Justerat för dessa poster av engångskaraktär och för jämförbara verksamheter har Ticket uppnått ett bättre resultat än föregående år under första halvåret, 6,1 (-0,6) MSEK.

Trots det tuffa konjunkturläget känner jag mig trygg med att Ticket är på rätt väg och nu börjar återta greppet om marknaden som vi haft under tidigare år. I en minskande marknad ökar vi våra marknadsandelar. Jag känner att vi är på rätt väg genom fokus på kärnverksamheten och kunden samt fortsatt kontroll på kostnaderna. Jag är vidare trygg med Tickets nya huvudägare som är beredd att garantera delar eller hela nyemissionen som styrelsen nu aviserar att de kommer att besluta om under innevarande kvartal.
När marknaden vänder bör Ticket med sitt starka varumärke och sin strategiska position stå starka för att kunna växa vidare och säkerställa positionen som ett av Nordens ledande reseföretag inom privat- och affärsresor."

Dag Tveterås, VD/Koncernchef i Ticket Travel Group AB (publ).

 

För mer information kontakta:
Koncernchef/VD Dag Tveteårsl, mobil: +46-(0)708-90 46 48, e-post: dag.tveteras@ticket.se
Finansdirektör Thomas Ådén, mobil: +46(0)70-847 09 14, e-post: thomas.aden@ticket.se


Offentliggörande

Informationen i denna release är sådan som Ticket Travel Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juli 2009 kl 07:00.

Ticket är den största privat- och affärsresebyrån i Sverige och näst största privatresebyrån i Norge. Ticket finns även med en affärsresebyrå i Norge, ticket.dk i Danmark samt Mr Travel i Finland. Företagets mål är att bli den ledande reseaktören i Norden. Försäljningen i Norden sker från ca 95 butiker/kontor, via telefon och internet. Tickets försäljning uppgår till ca 4,3 miljarder SEK på årsbasis och koncernen har ca 470 årsanställda. Ticketaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB, Small Cap. Läs mer på www.ticket.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy