Skip to main content

Delårsrapport januari - mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 08:56 CEST

Jämförelser i delårsrapporten, om inte annat anges, avser koncernen samt motsvarande period föregående år.Januari - mars 2009

• Försäljning 1 208,2 (1 341,4) MSEK, -10%, i lokal valuta -12%
• Nettoomsättning 129,7 (126,5) MSEK, +3%, i lokal valuta +4%
• Rörelseresultat 4,8 (7,4) MSEK
• Resultat efter skatt 4,2 (8,2) MSEK 
• Resultat per aktie 0,25 (0,48) SEK


VDs kommentarer

"Det är glädjande att vi lyckas visa ett positivt resultat, trots lågkonjunktur. Även om vi tappar försäljning och resultat jämfört med 2008 så lyckats vi ändå att minska kostnaderna i sådan omfattning att vi når ett positivt resultat. Vi utgår och planerar för att innevarande år fortsatt blir en utmaning, konkurrensen är hårdare än någonsin, utbudet har kraftigt minskat då leverantörerna har dragit ner sina kapaciteter. Vi måste kraftsamla alla våra resurser och all vår energi på två saker, dels att fortsätta jobba med kundmötet genom proaktiv försäljning och att ge maximal kundnytta och service i alla lägen samt dels att fortsätta jobba med att ifrågasätta alla kostnader. Jag är stolt över alla medarbetares engagemang och ansvar i dessa tuffa tider såväl inom försäljningen som med att spara på kostnader. 
Vi har ett starkt varumärke som blir extra betydande i tuffa tider och i rådande lågkonjunktur. Vi har nöjda kunder, det har vi fått betyg på vid ett flertal olika mätningar och vi har motiverade och kompetenta medarbetare. Summerat har vi alla förutsättningar för att stärka vår position på marknaden", säger Lennart Käll, VD/Koncernchef i Ticket Travel Group AB (publ).

För mer information kontakta: 
Koncernchef/VD Lennart Käll, tel, 08-702 66 10, mobil 070-573 85 08, lennart.kall@ticket.se
Finansdirektör Thomas Ådén, tel 08-702 66 56, mobil 070-847 09 14,thomas.aden@ticket.se

Ticket är den största privat- och affärsresebyrån i Sverige och näst största privatresebyrån i Norge. Ticket finns även med en affärsresebyrå i Norge, ticket.dk i Danmark och Mr Travel i Finland. Företagets mål är att bli den ledande reseaktören i Norden. Försäljningen i Norden sker från ca 95 butiker/kontor, via telefon och internet. Tickets försäljning uppgår till ca 4,3 miljarder SEK på årsbasis och koncernen har ca 470 årsanställda. Ticketaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB, Small Cap. Läs mer på www.ticket.se


 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy