Skip to main content

TICKET GENOMFÖR GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM 105 MSEK

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 08:46 CEST

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN, HONG KONG ELLER AUSTRALIEN

Styrelsen i Ticket Travel Group AB (publ) har beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 105 MSEK genom emission av aktier med företrädesrätt för Tickets aktieägare. Styrelsens emissionsbeslut är villkorat av godkännande vid Bolagets extra bolagsstämma
den 28 maj 2009.

Kapitalanskaffningen ska stärka bolagets finansiella ställning.

  • En (1) aktie i Ticket ger rätt att teckna sex (6) nyemitterade aktier till teckningskursen
1,00 SEK per aktie.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 4 juni 2009.
  • Extra bolagsstämma i Ticket kommer att hållas den 28 maj 2009 i Stockholm.
  • Ett konsortium arrangerat av HQ Bank garanterar 100 % av emissionen.

Preliminär tidsplan

28 maj 2009 Extra bolagsstämma i Ticket beslutar om godkännande av emissionen
29 maj 2009 Prospekt innehållande ytterligare detaljer och villkor för emissionen offentliggörs
2 juni 2009 Första dag för handel med aktien exklusive rätt till deltagande i emissionen
4 juni 2009 Avstämningsdag för deltagande i emissionen
16 juni 2009 till och med 25 juni 2009 Handel med teckningsrätter
16 juni 2009 till och med 30 juni 2009 Teckningsperiod
7 juli 2009 Offentliggörande av resultatet av emissionen
Mitten av juli Emissionen slutförs

Nacka 09-04-28

Ticket Travel Group AB (publ)


 

För mer information om Ticket kontakta, Styrelseordförande Mattias Imsland +354 896 78 22, Vice ordförande Jan Rynning +46-(0)70-351 00 05, Koncernchef/VD Lennart Käll, +46-(0)70-573 85 08,
lennart.kall@ticket.se, Finansdirektör Thomas Ådén, +46-(0)70-847 09 14, thomas.aden@ticket.se.


Detta pressmeddelande innehåller information som Ticket är skyldigt att delge enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen (2007:528). Denna information lämnades till publicering klockan 07.00 den 29.4 2009.


Ticket är den största privat- och affärsresebyrån i Sverige och näst största privatresebyrån i Norge. Ticket finns även med en affärsresebyrå i Norge, ticket.dk i Danmark och Mr Travel i Finland. Företagets mål är att bli den ledande reseaktören i Norden. Försäljningen i Norden sker från ca 95 butiker/kontor, via telefon och internet. Tickets försäljning uppgår till ca 4,3 miljarder SEK på årsbasis och koncernen har ca 470 årsanställda. Ticketaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB, Small Cap. Läs mer på www.ticket.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.