Skip to main content

Tidsam stärker sin organisation

Nyhet   •   Dec 16, 2015 09:30 CET

Från och med den 18 januari 2016 kommer Magnus Breime, idag chef förlagskontakt Tidsam, att byta roll och ta över en av två roller som Key Account Manager på försäljningsavdelningen. Tillsammans med Caroline Herou kommer Magnus ansvara för den centrala dialogen och bearbetningen av svensk handel.

- Även om Magnus med sin mångåriga erfarenhet kommer vara saknad på marknadsavdelningen är jag övertygad om att han kommer göra ett kanonjobb som KAM, säger Jesper Edlund, marknadschef Tidsam. Den bakgrund Magnus har kommer stärka oss, inte minst i den relativt komplexa dialog vi för med handeln om sortiment och upplagor. Det förtroende vi har hos kedjorna att styra volymer och titlar kommer vi nu ännu bättre kunna bygga vidare på, säger Jesper Edlund.

På marknadsavdelningen kommer Jonas Mattsson ta den nya rollen som Förlags- och analyschef i en grupp bestående av tre produktansvarig; Matilda Fellke, Linda Morling, Pia Sundquist, en sortiment- och upplageanalytiker; Anders Eldkrans samt en nyinrättad roll som marknadsanalytiker.

- Jag är mycket glad att få möjligheten att utveckla vårt arbete tillsammans med våra uppdragsgivare med denna nya organisation, säger Jonas Mattsson. Vi behöver stärka vårt stöd genom ett förbättrat och mer proaktivt analysarbete. Såväl förlag som handel behöver bättre beslutsunderlag och stöd i utvecklingen av vår gemensamma affär. Genom att stärka organisationen med ytterligare en analytiker får vi bättre förutsättningar att under 2016 successivt bli en bättre samarbetspartner, avslutar Jonas Mattsson.

Känner du någon som skulle vara intresserad av rollen som marknadsanalytiker? Kontakta Jonas Mattsson på jonas.mattsson@tidsam.se eller 070-623 55 74