Skip to main content

Hur skapar staten förutsättningar för investeringar i nya hållbara gruvor?

Evenemang

30
MAY
Torsgatan 11, Stockholm
 

Omställningen till förnybar el och elektrifieringen av transportsektorn kräver en ökad utvinning av så kallade innovationskritiska metaller och mineral. Utvinning av dessa metaller och mineral är många gånger inte hållbara eftersom det sker i länder med sociala utmaningar och svag miljölagstiftning. Frågan är därför hur omställning­en till ett ekologiskt hållbarare energi- och transport­system ska kunna förenas med en hållbarare metallför­sörjning. I detta har staten en viktig roll och ny svensk gruvbrytning skulle kunna vara en del av detta.

Investeringar i utvinning, förädling och återvinning av innovations­kritiska metaller och mineral karakteriseras av hög risk – inte minst i form av marknadsrisker då det finns dominerande aktörer som kan styra priserna och snabb teknikutveckling samt institutionella risker då investeringarna har negativa miljökonsekvenser och ofta står i konflikt med andra markintressen.

Tillväxtanalys har haft flera regeringsuppdrag inom detta område. Vid seminariet presenteras en sammanställning av slutsatser från detta arbete med syfte att skapa en större förståelse för statens roll.

Plats: Torsgatan 11, Stockholm, klicka här för karta

Lokal: Riksmötet

Tid: 30 maj 2018, 13.00-14:30

Senaste anmälningsdag: 25 maj 2018

Program

Välkommen: Tillväxtanalys generaldirektör, Sonja Daltung.

Hur kan staten främja investeringar i utvinning av innovationskritiska metaller och mineral?, Tobias Persson, analytiker på Tillväxtanalys.

Statens roll vid grön omställning genom aktiv industripolitik, Johan Frishammar, professor Luleå tekniska universitet.

Mining in Sweden: a junior miner perspective, Mark Saxon, CEO Leading edge materials.

Paneldiskussion
Johan Frishammar
Stefan Henningsson, expert WWF
Ulrika Wedberg, VD Wolfram Bergbau Hutten

Moderator: Henrik Hermansson, analytiker Tillväxtanalys.

Avslutning, Enrico Deiaco, avdelningschef Tillväxtanalys

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.