Skip to main content

Leder finansmarknadens hållbarhetsvärderingar till grönare finanser och en grön omställning av näringslivet?

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2019 12:00 CEST

Ökad tillgång till data om hållbarhetsrelaterade risker är en förutsättning för att finanssektorn ska kunna identifiera gröna investeringar och marknadsföra hållbara placeringsalternativ.

Tillväxtanalys omfattande undersökning av ESG-värderingar, SBT-initiativet och lagkraven om att upprätta hållbarhetsredovisningar visar att hållbarhetsrisker har finansiell betydelse och att mer och högkvalitativ information om hållbarhet är efterfrågad.

– Vår slutsats är dock att finanssektorns egna verktyg för att skapa transparens kring hållbarhet knappast lett till mer hållbara kapitalflöden eller bidragit till näringslivets gröna omställning i dagsläget, säger Eva Alfredsson, analytiker vid Tillväxtanalys.

Finanssektorn lägger allt mer resurser på att värdera företagens hållbarhet. Den handlingsplan för EU:s fortsatta hållbarhetsarbete på de finansiella marknaderna, som EU-kommissionen presenterade i mars 2018, omfattar både lagstiftning och ambitiösa åtgärder som ska genomföras på kort tid.

– Några av slutsatserna i vårt ramprojekt är att värderingarna inte är ett transparent mått på företagens hållbarhet eller deras hållbarhetsrisker. ESG-värderingar har också en låg genomsnittlig vikt för finansiella aktörers investeringsbeslut i dagsläget. Science based targets, SBT, är ett mått på företagens gröna omställning men då endast ett fåtal, om än stora svenska företag, anslutit sig så har det ännu inte bidragit till någon generell grön omställning av varken näringslivet eller det finansiella kapitalet. Implementeringen av EU:s handlingsplan har inte heller bidragit till förändrade kapitalflöden eftersom den inte har lett till att företagen har ökat eller förändrat sin hållbarhetsredovisning i Sverige. Trots de till synes nedslående resultaten rymmer initiativen potential givet att de vidareutvecklas, säger Eva Alfredsson.

ESG är ett betygsinstrument där företagen poängsätts utifrån områdena miljö (E), social relation (S) och bolagsledning (G). SBT, Science Based Targets, är ett initiativ som ska underlätta för företagen att sätta klimatmål som är i linje med vetenskapliga modeller.

Den 11 juni arrangerar Tillväxtanalys och Esbri ett seminarium för att presentera rapportens slutsatser och bjuda in till diskussion om vad gröna finanser betyder för en grön omställning av näringslivet och vilken roll staten kan spela kring detta.

För mer information:

Eva Alfredsson, analytiker och projektledare Tillväxtanalys

Tel: 010-447 44 31

E-post: eva.alfredsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer om projektet här

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, är en myndighet som utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik. Vi ger regeringen och andra aktörer inom tillväxtpolitiken kvalificerade kunskapsunderlag och rekommendationer för att effektivisera och utveckla statens arbete för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.