Skip to main content

Tillväxtanalys utvecklar indikatorer för att mäta näringslivets digitala mognad

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2019 10:53 CEST

Irene Ek, projektledare för Tillväxtanalys studie om företagens digitala mognad. Foto: Tina Stafrén

Nya beräkningsmetoder gör nu att Tillväxtanalys för första gången kan presentera hur svenska företag står sig internationellt när det gäller digital mognad.

– Genom att använda tre internationella mognadsindex har Tillväxtanalys utvecklat indikatorer som gör det möjligt att jämföra den digitala mognadsgraden sektorsvis, storleksmässigt, regionalt och internationellt, säger Irene Ek, projektledare för studien.

Den politiska ambitionen är att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. En teknikutveckling som både är snabb och bred ställer höga krav på både politiker och företag att agera under stor osäkerhet.

– Vår förhoppning är att de mognadsberäkningar som vi har genomfört ska användas för att följa upp målen i regeringens digitaliserings- och näringspolitik. Den metod vi har använt ger indikationer på företagens digitala mognad utifrån tre dimensioner: digital kompetens, digitala verktyg och digital kundkommunikation.

Tillväxtanalys studie Företagens digitala mognad 2018 som presenterades vid ett seminarium den 16 september bifogas.

Kontakt:

Irene Ek, projektledare, irene.ek@tillvaxtanalys.se, 010-447 44 79

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik. Vi ger regeringen och andra aktörer inom tillväxtpolitiken kvalificerade kunskapsunderlag och rekommendationer för att effektivisera och utveckla statens arbete för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.