Ddkv8hlqvdduu9wqymts

Codarica och ToldBy tävlar i Creative Business Cup

Nyheter   •   2015-11-17 09:39 CET

Vinnarna i den svenska uttagningen av Creative Business Cup är nu på plats i Köpenhamn för att tävla i den internationella finalen. Tävlingen riktar sig till entreprenörer inom de kulturella och kreativa näringarna.

Media-no-image

Final i Business Challenge

Nyheter   •   2015-11-16 16:22 CET

Idag måndag den 16 november går finalen i Business Challenge av stapeln. Tillväxtverket är en av finansiärerna och generaldirektör Gunilla Nordlöf deltar i juryn.

Ikväll deltar Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf i juryn i Business Challenge final. Business Challenge är en rådgivarorganisation som arbetar för att fler unga ska förverkliga och kommersialisera sina idéer genom att starta och utveckla befintliga företag. En tävling som arrangeras två gånger per år.

Till senaste omgången av tävlingen som arrangerades under våren 2015 anmälde sig runt 400 företag. De fick presentera sin affärsidé inför en namnkunnig jury och fick feedback och coachning. Ett antal av dem hade sedan möjlighet att vinna ett anpassat affärsutvecklingsprogram.

Tillväxtverket finansierar Business Challenge för att de kompletterar det företagsfrämjande systemet nationellt och regionalt med ett särskilt erbjudande till målgruppen studenter. Business Challenge ger studenter möjlighet att utveckla sina entreprenöriella förmågor, för att bättre möta en framtid där företagande kommer spela en stor roll.

Syftet är att sprida och inspirera vilka möjligheter entreprenörskap och företagande kan innebära för den enskilda individen och för samhället i stort. Business Challenge vill främja ungas företagande och uppmuntra fler att se entreprenörskapet som en möjlig framtida karriärsväg.

Idag måndag den 16 november går finalen i Business Challenge av stapeln. Tillväxtverket är en av finansiärerna och generaldirektör Gunilla Nordlöf deltar i juryn.

Läs vidare »
Rtvp1t50xoeq71bf588c

Ny rapport från Tillväxtverket: Hållbart företagande

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 10:49 CET

Tillväxtverket har släppt en ny rapport som visar hur små och medelstora företag jobbar med hållbarhet och miljöfrågor. Den bygger på resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet som omfattar 16 000 företag.

Quhg3qvf633x8e5vyuqx

Kreativ Sektor: ny studie och nytt nätverk

Nyheter   •   2015-11-09 13:00 CET

Den 9 november släppte nätverket Kreativ Sektor, sitt nya initiativ för samverkan och en ny studie om de kreativa näringarna, en studie som huvudsakligen finansierats av Tillväxtverket. Studien lyfter fram företagens stora betydelse för innovation och exportkraft i det svenska näringslivet.

Z4x3kvkahic7xl2pcwfu

Attraktionskraft för hållbar tillväxt: ny rapport om Sveriges framtida konkurrenskraft

Nyheter   •   2015-11-05 17:16 CET

IVA projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt släppte igår sin slutrapport ”Nycklar till ökade attraktivitet och konkurrenskraft”. Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf har deltagit i projektets styrgrupp.

Jhz33bufehhkcqfglifz

Träffa oss på mässan Eget Företag

Nyheter   •   2015-11-05 08:00 CET

Den 5-7 november finns vi på mässan Eget företag i Älvsjö, Stockholm. Ta chansen och ställ dina frågor om eget företagande direkt till oss på Bolagsverket och de myndigheter som vi samverkar med för att förenkla ditt företagande. Passa även på att gå på några av våra kostnadsfria seminarier!

Media-no-image

Tillväxtverket deltar i nytt digitaliseringsråd

Nyheter   •   2015-11-02 12:36 CET

Tillväxtverket får viktig roll i nytt initiativ för digitaliseringen av det offentliga Sverige

Torsdagen den 29 oktober meddelande regeringen att man påbörjar ett nytt initiativ för att digitalisera det offentliga Sverige. Som en viktig del i detta arbete inrättar regeringen ett råd som kommer fungera som ett forum för samordning och som en rådgivande instans i diskussionen om strategiska frågor och utmaningar som följer av det offentligas digitalisering. Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf är en av ledamöterna.

Digitaliseringen är en prioriterad fråga för Tillväxtverket. Redan idag arbetar man med stöd i olika former för både företag och regioner och man har kommit långt i verksamhetens digitalisering genom myndighetssamarbetet med verksamt.se, som är ett bra exempel på e-förvaltning.

Regeringen lyfter ett antal punkter som inledningsvis kommer prioriteras, bland dem finns arbetet med att förenkla för företag genom mer digital uppgiftslämning och mer effektiv digital myndighetskommunikation. Just det som Tillväxtverket sedan länge arbetar med genom verksamt.se.

Tillväxtverkets Generaldirektör Gunilla Nordlöf kommenterar:

- E-förvaltning är ett nödvändigt och viktigt område som innebär stor potential för svensk tillväxt och utveckling, till exempel förenkling för företag genom myndigheters utveckling av e-tjänster. Digitaliseringen innebär också möjligheter att utveckla nya företagsformer, affärsidéer, affärsmodeller och möjligheter att höja kvalitet och effektivitet i den egna verksamheten. Frågor som Tillväxtverket sedan tidigare arbetar med och som vi ser är viktiga för svensk konkurrenskraft. Jag ser fram emot att bli en del av det nya rådets arbete.

Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf är en av ledamöterna i det nya rådet som regeringen inrättar som en del i deras arbete att digitalisera det offentliga Sverige.

Läs vidare »
Media-no-image

Stor satsning på riskkapital för små företag

Nyheter   •   2015-10-22 11:50 CEST

Tillväxtverket har skrivit avtal med Almi Invest om åtta nya regionala riskkapitalfonder. I en satsning som täcker hela landet ska Almi Invests regionala bolag, tillsammans med privata aktörer, investera 1,2 miljarder kronor i små företag.

Näringsministern betonade de små företagens vikt för svensk tillväxt i ett pressutskick från regeringen, varför de nya riskkapitalsatsningarna riktar sig särskilt mot dessa.

- Kapitalförsörjning är en förutsättning för företag att växa, särskilt små företag. Därför känns det mycket tillfredsställande att Tillväxtverket kan ge Almi Invest förutsättningar att etablera åtta fonder, som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

-Tillgång till kapital i hela landet är centralt för att företag ska bli konkurrenskraftiga - det stärker svenskt näringsliv och regionernas tillväxt, säger Gunilla Nordlöf. Satsningen riktar sig till företag i tidiga utvecklingsfaser där företagen har svårare att ha tillgång till privat kapital.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta de regionala strukturfondsprogrammen som medfinansieras av EU:s regionala utvecklingsfond. Genom de denna fond skapas insatser och möjligheter att stärka kapitalförsörjning till företag i Sverige. De nya regionala riskkapitalfonderna är först ut, och kommer inom kort följas av en så kallad fond i fond för att stärka venture kapitalmarknaden i Sverige. Framöver väntar även satsningar på en ny grön fond för att stimulera investeringar i koldioxidsnåla lösningar.

Mer om finansieringsinstrumenten som ska stödja utvecklingen i små och medelstora företag

Tillväxtverket har skrivit avtal med Almi Invest om åtta nya regionala riskkapitalfonder. I en satsning som täcker hela landet ska Almi Invests regionala bolag, tillsammans med privata aktörer, investera 1,2 miljarder kronor i små företag.

Läs vidare »
Ufhkjzm01ejanzi8n6gy

WildSweden vinner Stora Turismpriset 2015

Pressmeddelanden   •   2015-10-20 18:23 CEST

Vinnaren av Stora Turismpriset 2015 är WildSweden. Priset på 100 000 kronor delades ut i Stockholm den 20 oktober. Bakom priset står Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

Media-no-image

EU-pris till projekt för starkare datorspelsbransch

Nyheter   •   2015-10-15 10:51 CEST

Projektet ”Scandinavian Game Developers” med hemvist i Skövde, Grenå och Viborg är ett av de mest innovativa regionala projekten i EU och vinner priset "Regiostars Award". Genom projektet har datorspelsbranschens konkurrenskraft stärkts, vilket är syftet och målet med insatserna från de EU-program som Tillväxtverket arbetar med.

Projektet ”Scandinavian Game Developers”är finansierat av Interreg-programmet för Öresund- Kattegatt och Skagerrak och har haft som syfte att skapa förutsättningarna för stabila spelföretag i en bransch där konkurrensen är hård. Deltagare har varit universitet och utbildningssäten, näringslivsaktörer och innovationsinriktade aktörer i städerna Skövde, danska Grenå och Viborg. Tillsammans har de verkat för att stärka regionens konkurrenskraft i datorspelsbranschen. Tillväxtverket har varit förvaltande myndighet för projektet och har arbetat nära med dess deltagare och övriga aktörer från idé till slutredovisning.

Lyckade resultat

Projektet har lett till att nya företag startats och påbörjat sin resa, totalt 22 stycken har bildats, vilket var fler än det ursprungliga målet på 15. Ett av dessa lyckades nyligen få in två miljoner danska kronor i externa investeringar. En oberoende utvärdering av projektet visade att samtliga av dessa nya företag ansåg att inkubatorerna, som projektet bidragit till, var avgörande för deras överlevnad samt att de erbjöd en dynamisk och inspirerande miljö att arbeta i. Flera andra företag står nu på väntelista för att komma in i inkubatorerna.

Ett annat positivt resultat av ”Scandinavian Game Developers” är att projektet fått god genomslagskraft och därmed lockat fler studenter att söka sig till spelrelaterade utbildningar i de två danska städerna. Möjligheten att få hjälp att starta ett företag vid sidan om studierna har varit ett starkt incitament. Spelutvecklare, lärare och studenter från alla nivåer och från hela programområdet har inkluderats i projektets forskningsprocess. Det har ökat samarbetet mellan regionens forskare, företag och offentliga inrättningar. Norddjurs kommun har även investerat åtta miljoner euro i att bygga kontorsutrymmen och boenden i Grenå, som projektinkubatorerna har kunnat hyra ut.

Sammanlagd investering och EU-stöd

Den sammanlagda investeringen i projektet ”Scandinavian Game Developers” är 1 137 257 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), som Tillväxtverket förvaltar, bidrar med 568 628 euro från det operativa programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak för programperioden 2007–2013.

Läs här för mer information om:

Projektet Scandinavian Game Developers

Scandinavian Game developers egna webbsida

Priserna som delades ut av ”Regiostars Award”

Interregprogrammet Öresund- Kattegatt- Skagerrak

Se filmen om Scandinavian Game developers här

Ett projekt som Tillväxtverket har arbetat med vinner priset Regiostars Award. Projektet ”Scandinavian Game Developers” har syftat till att stärka dataspelsbranschen i ett regionsamarbete mellan Skövde, Grenå och Viborg.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Tf. Pressansvarig
  • hanna.bjorklund@tillvaxtverket.se
  • 08-681 92 13
  • 072 578 21 05

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • susanne.eklof@tillvaxtverket.se
  • 08-681 91 21
  • 072-524 38 30

Om Tillväxtverket

För företag och regioner

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.