Media-no-image

EU-projekten som ska stärka Skånes och Blekinges näringsliv

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 11:31 CEST

- Arbetsuppgiften som kommer med projektpengarna är tydlig: stärk näringslivet, skapa sysselsättning och tillväxt. Projekten presenterar smarta lösningar som bland annat ska bredda regionens näringsliv och stärka entreprenörskapet på regionens alla orter, säger Anna Bäckman, enhetschef på Tillväxtverkets kontor för Skåne-Blekinge.

Vilka projekt som ska prioriteras avgörs av Strukturfondspartnerskapet för Skåne- Blekinge, där företrädare från länen, kommunerna, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter med flera finns representerade.

Riskkapital för företagen
Det största projektet, sett till investeringsstorlek är Almi Invest Syd:s projekt som beviljas 100 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med regionala riskkapitalfonder.
Projektägare: Almi Invest SydFinansiering: 100 milj kr.

Fler entreprenörer och internationella affärer

Skåne och Blekinge behöver fler och starkare entreprenörer. Det är ett tydligt mål i EU-programmet. Detta ska projektet Business Incubation 2020 bidra till, målet med projektet är att fler ska bli entreprenörer- särskilt kvinnor och utrikesfödda, entreprenörerna ska få bättre stöd i uppstartsfasen, och fler internationella affärer ska göras
Projektägare: Teknopol ABFinansiering: 19 500 000

Bättre energi i företag och offentliga miljöer

Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi är ett mål inom hela EU som flera av projekten i Skåne-Blekinge ska bidra till. 20 företag ska minska sin energianvändning med mer än 10 procent- det är målet med ett projekt som drivs av Industriellt Utvecklings Centrum i Skåne AB.

Det här är det första prioriteringsbeslutet om projekt som sökt EU-stöd. I de områden som ingår i programmet Skåne-Blekinge finns sammanlagt cirka 500 miljoner kronor att söka under perioden 2014-2020.

Tillväxtverket ansvarar för att förvalta EU:s regionala utvecklingsfond i Sverige och följer och granskar projekten från idé till slutredovisning.

Mer information:

Anna Bäckman,
enhetschef på Tillväxtverkets kontor för Skåne- Blekinge 08-681 94 76

http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/skaneblekinge

Bilaga: Lista på beviljade projekt

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Tillväxtverket förvaltar de regionala strukturfondsprogrammen för investeringar i tillväxt och sysselsättning som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Europeiska regionala utvecklingsfonden syftar till att minska den regionala obalansen inom EU och finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling. Läs mer på http://eu.tillvaxtverket.se .

Skånes och Blekinges entreprenörer ska bli fler och de internationella affärerna ska öka. Men allt ska inte öka- energiförbrukningen hos företag och offentliga miljöer ska minska. Det är innehållet i några av de projekt som ska bidra till tillväxt och sysselsättning i Skåne och Blekinge län.

Läs vidare »
Weubymx3i6utpi4ym8mg

Ny rapport: Lagar och regler problem för företag som vill växa

Nyheter   •   2015-06-17 09:57 CEST

Sverige behöver fler företag som vill, kan och vågar växa. Ett av de största hindren för tillväxt i små och medelstora företag är lagar och myndighetsregler, särskilt för företag som vill växa. Bara knappt hälften av företagen är nöjda med kontakten med offentliga aktörer. Det visar Tillväxtverkets rapport Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer.

O8ywc3jmd0tjme4o4bwo

De vann Creative Business Cup

Nyheter   •   2015-06-12 07:30 CEST

Codarica korades till vinnare av Creative Business Cup på co-workingstället The Castle i Stockholm. De kommer att representera Sverige i den internationella finalen i Köpenhamn den 17-19 november.

Wllf7guymjqztq0cqd30

Gränsundersökning 2014: Fler utländska besökare, gränshandel växer

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 11:30 CEST

I fjol ökade antalet utländska besökare i Sverige med sex procent till 19,9 miljoner jämfört med året innan. Gränshandeln ledde till att dagbesöken ökade med 20 procent.

E8mnb7rnouqtaivskfpv

Ökad internationalisering bland svenska företag

Pressmeddelanden   •   2015-05-05 09:00 CEST

Fler små och medelstora företag i Sverige verkar på en internationell marknad. Ett av fyra företag är internationaliserade, men endast fyra procent av företagen exporterar utanför Europa.Det visar Tillväxtverkets stora företagarundersökning, Företagens villkor och verklighet 2014.

Media-no-image

Tillväxtverket bidrar till miljoninvestering i Kristinehamn

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 08:51 CEST

Tillväxtverket beviljar den finska isoleringstillverkaren Finnfoam OY i Kristinehamn, Värmland, ett regionalt investeringsstöd på 22 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att bygga en ny fabrik för produktion av cellplast.

Syftet är att förstärka företagets marknadsposition i Sverige, Norge och Danmark. Investeringsstödet bidrar till 34 nya arbetstillfällen i Kristinehamn. Finnfoam har för närvarande 109 anställda i Finland, Litauen och Spanien. Finnfoam OY är ett familjeägt bolag som grundades 1982.

Tillväxtverket skriver i sitt beslut att etableringen är av största vikt för Kristinehamn. Kommunen har under flera årtionden tappat arbetstillfällen på grund av en tuff strukturomvandling. Under de senaste fyra åren har 760 anställda berörts av varsel i kommunen.

Det regionala investeringsstödet är på 22 miljoner kronor och investeringen omfattar totalt 129 miljoner kronor.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. En av insatserna är Regionalt investeringsstöd, som beviljas av Tillväxtverket samt av vissa länsstyrelser/regionförbund och kan lämnas till företag i geografiskt avgränsade områden. Under 2014 beviljade Tillväxtverket 30 regionala investeringsstöd på 140 miljoner kronor. Läs mer på www.tillvaxtverket.se

Ytterligare information:

Thomas Johansson, handläggare 08-681 96 47

Göran Lättman, enhetschef Kapitalförsörjning 08-681 94 83

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Tillväxtverket beviljar den finska isoleringstillverkaren Finnfoam OY i Kristinehamn, Värmland, ett regionalt investeringsstöd på 22 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att bygga en ny fabrik för produktion av cellplast.

Läs vidare »
Media-no-image

Miljonstöd till skidanläggning i Gällivare

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 14:07 CEST

Tillväxtverket beviljar Dundrets skidanläggning i Gällivare kommun ett regionalt investeringsstöd på 12,5 miljoner kronor. Pengarna ska användas till en ny sexstolslift i skidsystemet.

Syftet är att höja standarden i skidområdet och erbjuda fjällupplevelser under både vinter- och sommarsäsongen. Investeringsstödet bidrar till att sysselsättningen ökar med 14 personer, varav hälften av jobben är indirekta. Fram till 2019 beräknas sysselsättningen öka till totalt 58 årsarbetskrafter.

Dundret Sweden AB ägs av en grupp regionala företagare. Företaget äger hela skidanläggningen Dundret i Gällivare. Anläggningen omfattar skidliftar, restauranger, hotell/stugor och mark i anslutning till fjället. Kunderna kommer främst från Norr- och Västerbotten men även andra marknader bearbetas.

Dundrets fjällområde är lättillgängligt och ligger endast tre kilometer från centrala Gällivare.

"Investeringen kommer att öka regionens attraktionskraft för nationella och internationella kundgrupper", skriver Tillväxtverket i sitt beslut.

"Besöksnäringen är en prioriterad bransch och för Norrbottens del stämmer företagets satsningar väl in i länets regionala utvecklingsstrategi", tillägger Tillväxtverket.

Det regionala investeringsstödet är på 12,5 miljoner kronor och investeringen omfattar totalt 47,5 miljoner kronor.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. En av insatserna är Regionalt investeringsstöd, som beviljas av Tillväxtverket samt av vissa länsstyrelser/regionförbund och kan lämnas till företag i geografiskt avgränsade områden. Under 2014 beviljade Tillväxtverket 30 regionala investeringsstöd på 140 miljoner kronor. Läs mer på www.tillvaxtverket.se

Ytterligare information:

Thomas Johansson, handläggare 08-681 96 47

Göran Lättman, enhetschef Kapitalförsörjning 08-681 94 83

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Tillväxtverket beviljar Dundrets skidanläggning i Gällivare kommun ett regionalt investeringsstöd på 12,5 miljoner kronor. Pengarna ska användas till en ny sexstolslift i skidsystemet. Syftet är att höja standarden i skidområdet och

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt supportkontor hjälper företag få EU-medel

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 13:07 CEST

VINNOVA och Tillväxtverket satsar på ett nytt supportkontor där små och medelstora företag kan få kostnadsfri rådgivning för att söka medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

VINNOVA och Tillväxtverket har tidigare separat finansierat sammanlagt sex olika supportkontor. Nu samlas istället den kompetens som finns i Sverige för att göra det enklare för små och medelstora företag att få kvalitativ kostnadsfri hjälp. Även stödet som Enterprise Europe Network (EEN) ger till små och medelstora inkluderas.

Supportkontoret ska kostnadsfritt hjälpa till med rådgivning, bland annat när det gäller vilka program som finns att söka i och hur en ansökan bör skrivas. Syftet med satsningen är att öka svensk medverkan från små och medelstora företag i EUs forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020.

Det nya nationella supportkontoret koordineras av RISE Research Institutes of Sweden. Förutom de fyra RISE-instituten SP, Swerea, Swedish ICT och Innventia, ingår även SwedenBIO, IVL, Uminova och LTU Business. Flera av dessa organisationer har tidigare arbetat med stöd till små och medelstora företags deltagande i EU-program.

I samband med denna satsning avvecklar VINNOVA det planeringsbidrag som tidigare fanns för små och medelstora företag som vill söka finansiering i Horisont 2020. Företagen hänvisas istället till den förstärkta hjälp som finns att få genom det nya supportkontoret.

Läs mer om Horisont 2020

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

VINNOVA och Tillväxtverket satsar nu på ett nytt supportkontor där små och medelstora företag kan få kostnadsfri rådgivning för att söka medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Läs vidare »
Tiucao3eoitxbfgnot4g

Nu öppnar EU-program för ansökningar

Pressmeddelanden   •   2015-02-09 08:00 CET

Från och med i dag, 9 februari, börjar EU:s regionala strukturfondsprogram i Sverige att ta emot ansökningar till nya projekt. Investeringarna ska bland annat gå till att öka små och medelstora företags konkurrenskraft och stärka forskning och innovation.

R93bq7qitxocg6lqepcx

Turismåret 2014: Rekordmånga utländska besökare till Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-02-05 08:30 CET

Sverige lockade rekordmånga utländska besökare i fjol. Under 2014 steg antalet långväga besökare från länder utanför Europa med 22 procent jämfört med året innan. Den totala ökningen från utlandet blev 7,4 procent. Nästan samtliga regioner fick fler besökare från utlandet, flest kom till Stockholm och Västra Götaland.

Bilder & Videor 2 bilder, 1 video

Om Tillväxtverket

För företag och regioner

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.