Efehumepddiu3bb36vb7

Hållbar destinationsutveckling fortsätter

Nyheter   •   2016-02-09 09:00 CET

Norrskens- och rymdturism i Kiruna, nya barmarksprodukter i Åre och samarbete mellan Stockholms skärgård och Bohuslän. Det är några resultat i Tillväxtverkets satsning på Hållbar destinationsutveckling, HDU. Nu blir det en fortsättning på satsningen.

Media-no-image

Nytt bidrag till kulturexport

Nyheter   •   2016-02-04 16:21 CET

Tillväxtverket och Kulturrådet har tillsammans utvecklat ett bidrag till aktörer inom mellanledet för litteratur och dramatik, scenkonst samt bild- och formkonst, som verkar för att främja svensk kulturexport.

Bidraget vänder sig exempelvis till förlag, curatorer, gallerier, agenter, presentatörer och producenter. Det kan sökas för vissa kostnader i samband med mässor, festivaler, biennaler och andra branschspecifika mötesplatser i och utanför Sverige.

Tillväxtverkets och Kulturrådets initiativ syftar till att stärka dessa kulturbranschers internationella konkurrenskraft. Våra båda myndigheter har noterat att företagen i dessa branscher i hög omfattning upplever hinder för att verka internationellt, trots stora möjligheter. Hindren kopplar ofta till bristande samverkan mellan offentliga aktörer och att dagens exportstöd inte fullt ut svarar mot behoven hos dessa företag.

Vi har också konstaterat att det finns en flaskhals i för få och för svagt utvecklade mellanled som kan koppla ihop det enskilda svenska företaget eller kulturutövaren med internationella partners och beställare.

Genom att ge möjlighet till utveckling för mellanledet för de svenska aktörerna så bör positiva effekter uppnås för hela gruppen. Tillväxtverket och Kulturrådet vill i förlängningen öka internationell försäljning från många professionella aktörer av svensk litteratur, konst, konsthantverk och formgivning samt att fler svenska scenkonstverk beställs för internationella turnéer och gästspel.


Kulturella och kreativa företag har fortsatt stor utvecklingspotential; särskilt genom att stärka den internationella närvaron.

Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet; Förutsättningar för kulturella och kreativa företag visar att företagen i sektorn är dubbelt exportbenägna jämfört med genomsnittet.


Kulturrådet ska i sin verksamhet bidra till kulturområdets internationalisering samt bedriva en verksamhet och bidragsgivning som går ut på att möjliggöra internationellt utbyte inom konstområdena.

Tillväxtverket ska i sin verksamhet stärka företagens konkurrenskraft inom kulturella och kreativa näringar.

Bidraget söks via Kulturrådet

Tillväxtverket och Kulturrådet har tillsammans utvecklat ett bidrag till aktörer inom mellanledet för litteratur och dramatik, scenkonst samt bild- och formkonst, som verkar för att främja svensk kulturexport.

Läs vidare »
P3h2rxvvy0xw1y2t0hme

Ny webbplats guidar till EU-stöd

Pressmeddelanden   •   2016-02-04 10:00 CET

Nu lanserar Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet den gemensamma webbplatsen eufonder.se med information om de Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Bzg0sbsquvztqx7r55b6

Turismåret 2015: Stadig ökning av utomeuropeiska besökare till Sverige

Pressmeddelanden   •   2016-02-04 08:03 CET

Turismen till Sverige växer, framför allt från länder utanför Europa. Totalt blev det drygt 60 miljoner övernattningar under 2015, en ökning med 7,1 procent jämfört med året innan. Nästan alla regioner i landet fick fler besökare, flest kom till Stockholm och Västra Götaland.

B7jjyl4xqfk9ktyec4gr

Utan attraktiva miljöer inga livskraftiga företag

Nyheter   •   2016-01-20 09:00 CET

En av företagens viktigaste produktionsfaktorer är människan. Ett näringsliv som utvecklas är beroende av arbetskraft, och då är attraktiva boende- och livsmiljöer nödvändiga. Tillväxtverket arbetar med att stärka attraktiva miljöer för näringslivets utveckling. Årets första nummer av tidningen Tempo beskriver en del av de insatserna.

Xu4zcxgp6v2ue1tnqeg3

Nytt verktyg för att följa upp regler

Nyheter   •   2016-01-19 11:30 CET

För att det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag krävs det att regler är och upplevs vara funktionella och användbara. Nu har Tillväxtverket tagit fram ett nytt webbaserat verktyg för regelgivare.

Media-no-image

Central roll för Tillväxtverket i EU:s Östersjöstrategi

Nyheter   •   2016-01-18 16:08 CET

Regeringen har fattat beslut om ett tjugotal nya uppdrag till svenska myndigheter i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi där Tillväxtverket får en central roll.

De nya uppdragen innebär att myndigheterna aktivt ska bidra till genomförandet av Östersjöstrategin och dess handlingsplan. Tillväxtverkets uppdrag är fortsatt att vara sammankallande för det nationella Östersjönätverket.

Uppdragen innebär också ett viktigt stöd för regeringens planering av en tvådagarskonferens för EU:s Östersjöstrategi som Sverige kommer att vara värd för i Stockholm den 8-9 nov 2016, tillsammans med Nordiska Ministerrådet. Runt 800 deltagare från hela regionen väntas delta på konferensen som går under namnet ”One Region One Future – Vision for the Baltic Sea Region 2030.” Sverige kommer också att ta över ordförandeskapet för EU:s Östersjöstrategi under denna period, från hösten 2016 till och med våren 2017.

EU:s Östersjöstrategi syftar till att fördjupa samarbetet mellan länderna för att rädda havsmiljön, sammanlänka regionen och att öka välståndet.

Regeringsbesluten löper fram till år 2020.

Läs regeringens pressmeddelande

Regeringen har fattat beslut om ett tjugotal nya uppdrag till svenska myndigheter i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi där Tillväxtverket får en central roll.

Läs vidare »
Pvyu8hmauto0l0njzjbe

Sökes - Sveriges mest lovande digitala entreprenörer

Pressmeddelanden   •   2016-01-13 16:00 CET

Nu inleds sökandet efter deltagare till Startup-Sweden, ett boot camp som riktar sig till de mest spännande digitala startup-bolagen från hela Sverige.

Media-no-image

De samverkar för forskning och innovation över regiongränser

Nyheter   •   2015-12-22 10:07 CET

Nu är det klart vilka förstudier som får medel i Tillväxtverkets ansökningsomgång ”Ökad samverkan mellan konstellationer i olika regioner”.

Syftet är att få forsknings- och innovationsaktörer att samverka över regionala gränser för att lyfta fram större projekt och tematiska områden. Bland de beviljade förstudierna finns en mängd olika områden representerade – allt från bioekonomi och smarta material till ökad tillgång till testbäddar.

Det här är förstudier inför en större ansökningsomgång som inleds under 2016.

Här är listan på de 14 förstudier som beviljats stöd:

Nationell Bioekonomiutveckling, Åkroken Science Park AB

Stål och Offshore, Triple Steelix

Dalarna-Skåne-Open, Stiftelsen Teknikdalen

Flygtekniskt styrkeområde - en förstudie, Swerea SICOMP AB

Nationell arena för vård och omsorg på distans, Stockholm Science City Foundation

Nationell samordning för att stimulera tillväxt i livsmedelsbranschen, SP Food and Bioscience

Smarta Material för Smart Specialisering - Sandviken, Linköping. Luleå, Sandbacka Park

Samverkan för utveckling av resilienta städer och regioner, Resilient Regions International AB, Svb

ITS Testsites of Sweden, NetPort Science Park AB

Ett rundare test-Sverige, Lindholmen Science Park

Klustersamverkan urban mobilitet, Lindholmen Science Park AB

Samverkan kring medtech för hälsa och tillväxt, KTH (Centrum För Teknik i Medicin och Hälsa)

TEBS (Tillväxt Esa Bic Sweden), Arctic Business Incubator AB

SMARTAGRI, Agroväst Livsmedel AB

Nästa ansökningsomgång

2016 års ansökningsomgång är öppen för alla, även de som inte fick stöd till förstudie. Ansökningsomgången kommer att vara inom ramen för det Nationella regionalfondsprogrammet som delfinansieras ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer information:

Cecilia Johansson

cecilia.johansson@tillvaxtverket.se

08-681 91 32

Nu är det klart vilka förstudier som får medel i Tillväxtverkets ansökningsomgång ”Ökad samverkan mellan konstellationer i olika regioner”.

Läs vidare »
Elthufsja4vbojgtq4zk

Insatser för snabbare integration genom arbete och företagande

Nyheter   •   2015-12-21 13:36 CET

Praktikplatser och andra insatser som underlättar vägen till jobb och företagande för asylsökande och nyanlända. Det är innehållet i de 20 projekt som ska genomföras av 19 olika projektägare och som tillsammans tilldelats cirka sju miljoner kronor i projektmedel av Tillväxtverket.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • susanne.daregard@tillvaxtverket.se
  • 08-6819215
  • 070-6019215

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • ksqmaqrnshsuohhtsanne.ekjclogmf@tillvafmqbktfiwaxtvenmpcrkefetgw.svve
  • 08-681 91 21
  • 072-524 38 30

Om Tillväxtverket

För företag och regioner

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.