Zfvlf3p1fc7tfxjqiexj

Sommarturismens facit 2015: Fler besökare till nästan alla regioner - från nästan alla länder

Pressmeddelanden   •   2015-10-06 09:32 CEST

Sommarturismen till Sverige ökade även under 2015. Antalet utländska övernattningar ökade med drygt nio procent över hela landet, mest i Stockholms län. Turismen fortsätter vara en växande svensk exportmarknad.

Vrqewrzhb7esghwquigq

Stora Tillväxtdagen om digitalisering för konkurrenskraft

Nyheter   •   2015-10-05 09:17 CEST

Tillväxtverket och Tillväxtanalys presenterar i veckan på torsdagen den 8 oktober Stora Tillväxtdagen. I år har arrangemanget temat ”Digitalisering för konkurrenskraft” med föreläsare och panelsamtal om digitaliseringens påverkan av de svenska företagens villkor.

Tggz2vagct54wgqig8tn

​ Företagens villkor i olika kommuntyper

Nyheter   •   2015-09-25 09:06 CEST

Undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014 visar att små och medelstora svenska företag i olika typer av kommuner ser på sin situation förhållandevis lika oavsett var de ligger. Samtidigt finns det strukturella skillnader mellan olika kommuntyper som påverkar möjligheten att driva företag.

Qhbuotoguuxslchltsu6

Stark tillväxtvilja bland turismföretagen

Pressmeddelanden   •   2015-09-18 08:33 CEST

Tillväxtverket släpper idag en delrapport ur undersökningen ”Företagens villkor och verklighet” om besöksnäringen. Den visar att turismföretagen vill växa mer än genomsnittet för de små och medelstora företagen i Sverige. Samtidigt ser de större hinder för sin utveckling.

Media-no-image

Kandidaterna till Stora Turismpriset 2015 utsedda

Pressmeddelanden   •   2015-09-15 14:05 CEST

Nomineringarna till Stora Turismpriset 2015 är nu klara och kandidaterna har utsetts. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

VM-regionen Åre samt Östersund

Kulturbåtarna

Svartådalens Bygdeutveckling

Öster Malma 

Nystedts Husky Tur & Natu

Hemsö Fästning 

WildSweden

Sveriges Järnvägsmuseum

Kalmar slott  

Stockholm Adventures

Medeltidsveckan

Skoklosters slott

Sliperiet Borgvik

PM&Vänner Hotel

Guitars- The Museum

- Årets vinnarkandidater representerar intressanta besöksanledningar i hela Sverige. Natur, kultur,  historia och hållbarhet, är områden som märks väl bland bidragen, säger Cecilia Schelin Seidegård, ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och landshövding i Gotlands län.

Vinnaren koras i Stockholm den 20 oktober.

För 22:a året i rad delar Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman, ut Stora Turismpriset som är på 100 000 kronor. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet, som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige. Respektive läns kandidat får en belöning på 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats. Läs mer om Stiftelsen och priset här.

Ytterligare information:

Therese Lindberg, Tillväxtverket 08- 681 91 03

Anneli Sjögren, Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, 08- 681 96 91

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism delar för 22:a året i rad ut Stora Turismpriset. Nomineringarna till 2015 är nu klara och kandidaterna har utsetts.

Läs vidare »
Media-no-image

EU-projekten som ska stärka Skånes och Blekinges näringsliv

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 11:31 CEST

- Arbetsuppgiften som kommer med projektpengarna är tydlig: stärk näringslivet, skapa sysselsättning och tillväxt. Projekten presenterar smarta lösningar som bland annat ska bredda regionens näringsliv och stärka entreprenörskapet på regionens alla orter, säger Anna Bäckman, enhetschef på Tillväxtverkets kontor för Skåne-Blekinge.

Vilka projekt som ska prioriteras avgörs av Strukturfondspartnerskapet för Skåne- Blekinge, där företrädare från länen, kommunerna, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter med flera finns representerade.

Riskkapital för företagen
Det största projektet, sett till investeringsstorlek är Almi Invest Syd:s projekt som beviljas 100 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med regionala riskkapitalfonder.
Projektägare: Almi Invest SydFinansiering: 100 milj kr.

Fler entreprenörer och internationella affärer

Skåne och Blekinge behöver fler och starkare entreprenörer. Det är ett tydligt mål i EU-programmet. Detta ska projektet Business Incubation 2020 bidra till, målet med projektet är att fler ska bli entreprenörer- särskilt kvinnor och utrikesfödda, entreprenörerna ska få bättre stöd i uppstartsfasen, och fler internationella affärer ska göras
Projektägare: Teknopol ABFinansiering: 19 500 000

Bättre energi i företag och offentliga miljöer

Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi är ett mål inom hela EU som flera av projekten i Skåne-Blekinge ska bidra till. 20 företag ska minska sin energianvändning med mer än 10 procent- det är målet med ett projekt som drivs av Industriellt Utvecklings Centrum i Skåne AB.

Det här är det första prioriteringsbeslutet om projekt som sökt EU-stöd. I de områden som ingår i programmet Skåne-Blekinge finns sammanlagt cirka 500 miljoner kronor att söka under perioden 2014-2020.

Tillväxtverket ansvarar för att förvalta EU:s regionala utvecklingsfond i Sverige och följer och granskar projekten från idé till slutredovisning.

Mer information:

Anna Bäckman,
enhetschef på Tillväxtverkets kontor för Skåne- Blekinge 08-681 94 76

http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/skaneblekinge

Bilaga: Lista på beviljade projekt

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Tillväxtverket förvaltar de regionala strukturfondsprogrammen för investeringar i tillväxt och sysselsättning som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Europeiska regionala utvecklingsfonden syftar till att minska den regionala obalansen inom EU och finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling. Läs mer på http://eu.tillvaxtverket.se .

Skånes och Blekinges entreprenörer ska bli fler och de internationella affärerna ska öka. Men allt ska inte öka- energiförbrukningen hos företag och offentliga miljöer ska minska. Det är innehållet i några av de projekt som ska bidra till tillväxt och sysselsättning i Skåne och Blekinge län.

Läs vidare »
Weubymx3i6utpi4ym8mg

Ny rapport: Lagar och regler problem för företag som vill växa

Nyheter   •   2015-06-17 09:57 CEST

Sverige behöver fler företag som vill, kan och vågar växa. Ett av de största hindren för tillväxt i små och medelstora företag är lagar och myndighetsregler, särskilt för företag som vill växa. Bara knappt hälften av företagen är nöjda med kontakten med offentliga aktörer. Det visar Tillväxtverkets rapport Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer.

O8ywc3jmd0tjme4o4bwo

De vann Creative Business Cup

Nyheter   •   2015-06-12 07:30 CEST

Codarica korades till vinnare av Creative Business Cup på co-workingstället The Castle i Stockholm. De kommer att representera Sverige i den internationella finalen i Köpenhamn den 17-19 november.

Wllf7guymjqztq0cqd30

Gränsundersökning 2014: Fler utländska besökare, gränshandel växer

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 11:30 CEST

I fjol ökade antalet utländska besökare i Sverige med sex procent till 19,9 miljoner jämfört med året innan. Gränshandeln ledde till att dagbesöken ökade med 20 procent.

E8mnb7rnouqtaivskfpv

Ökad internationalisering bland svenska företag

Pressmeddelanden   •   2015-05-05 09:00 CEST

Fler små och medelstora företag i Sverige verkar på en internationell marknad. Ett av fyra företag är internationaliserade, men endast fyra procent av företagen exporterar utanför Europa.Det visar Tillväxtverkets stora företagarundersökning, Företagens villkor och verklighet 2014.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Tf. Pressansvarig
  • hanna.bjorklund@tillvaxtverket.se
  • 08-681 92 13
  • 072 578 21 05

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • susanne.eklof@tillvaxtverket.se
  • 08-681 91 21
  • 072-524 38 30

Om Tillväxtverket

För företag och regioner

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.