Media-no-image

Miljonstöd till skidanläggning i Gällivare

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 14:07 CEST

Tillväxtverket beviljar Dundrets skidanläggning i Gällivare kommun ett regionalt investeringsstöd på 12,5 miljoner kronor. Pengarna ska användas till en ny sexstolslift i skidsystemet.

Syftet är att höja standarden i skidområdet och erbjuda fjällupplevelser under både vinter- och sommarsäsongen. Investeringsstödet bidrar till att sysselsättningen ökar med 14 personer, varav hälften av jobben är indirekta. Fram till 2019 beräknas sysselsättningen öka till totalt 58 årsarbetskrafter.

Dundret Sweden AB ägs av en grupp regionala företagare. Företaget äger hela skidanläggningen Dundret i Gällivare. Anläggningen omfattar skidliftar, restauranger, hotell/stugor och mark i anslutning till fjället. Kunderna kommer främst från Norr- och Västerbotten men även andra marknader bearbetas.

Dundrets fjällområde är lättillgängligt och ligger endast tre kilometer från centrala Gällivare.

"Investeringen kommer att öka regionens attraktionskraft för nationella och internationella kundgrupper", skriver Tillväxtverket i sitt beslut.

"Besöksnäringen är en prioriterad bransch och för Norrbottens del stämmer företagets satsningar väl in i länets regionala utvecklingsstrategi", tillägger Tillväxtverket.

Det regionala investeringsstödet är på 12,5 miljoner kronor och investeringen omfattar totalt 47,5 miljoner kronor.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. En av insatserna är Regionalt investeringsstöd, som beviljas av Tillväxtverket samt av vissa länsstyrelser/regionförbund och kan lämnas till företag i geografiskt avgränsade områden. Under 2014 beviljade Tillväxtverket 30 regionala investeringsstöd på 140 miljoner kronor. Läs mer på www.tillvaxtverket.se

Ytterligare information:

Thomas Johansson, handläggare 08-681 96 47

Göran Lättman, enhetschef Kapitalförsörjning 08-681 94 83

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Tillväxtverket beviljar Dundrets skidanläggning i Gällivare kommun ett regionalt investeringsstöd på 12,5 miljoner kronor. Pengarna ska användas till en ny sexstolslift i skidsystemet. Syftet är att höja standarden i skidområdet och

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt supportkontor hjälper företag få EU-medel

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 13:07 CEST

VINNOVA och Tillväxtverket satsar på ett nytt supportkontor där små och medelstora företag kan få kostnadsfri rådgivning för att söka medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

VINNOVA och Tillväxtverket har tidigare separat finansierat sammanlagt sex olika supportkontor. Nu samlas istället den kompetens som finns i Sverige för att göra det enklare för små och medelstora företag att få kvalitativ kostnadsfri hjälp. Även stödet som Enterprise Europe Network (EEN) ger till små och medelstora inkluderas.

Supportkontoret ska kostnadsfritt hjälpa till med rådgivning, bland annat när det gäller vilka program som finns att söka i och hur en ansökan bör skrivas. Syftet med satsningen är att öka svensk medverkan från små och medelstora företag i EUs forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020.

Det nya nationella supportkontoret koordineras av RISE Research Institutes of Sweden. Förutom de fyra RISE-instituten SP, Swerea, Swedish ICT och Innventia, ingår även SwedenBIO, IVL, Uminova och LTU Business. Flera av dessa organisationer har tidigare arbetat med stöd till små och medelstora företags deltagande i EU-program.

I samband med denna satsning avvecklar VINNOVA det planeringsbidrag som tidigare fanns för små och medelstora företag som vill söka finansiering i Horisont 2020. Företagen hänvisas istället till den förstärkta hjälp som finns att få genom det nya supportkontoret.

Läs mer om Horisont 2020

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

VINNOVA och Tillväxtverket satsar nu på ett nytt supportkontor där små och medelstora företag kan få kostnadsfri rådgivning för att söka medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Läs vidare »
Tiucao3eoitxbfgnot4g

Nu öppnar EU-program för ansökningar

Pressmeddelanden   •   2015-02-09 08:00 CET

Från och med i dag, 9 februari, börjar EU:s regionala strukturfondsprogram i Sverige att ta emot ansökningar till nya projekt. Investeringarna ska bland annat gå till att öka små och medelstora företags konkurrenskraft och stärka forskning och innovation.

R93bq7qitxocg6lqepcx

Turismåret 2014: Rekordmånga utländska besökare till Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-02-05 08:30 CET

Sverige lockade rekordmånga utländska besökare i fjol. Under 2014 steg antalet långväga besökare från länder utanför Europa med 22 procent jämfört med året innan. Den totala ökningen från utlandet blev 7,4 procent. Nästan samtliga regioner fick fler besökare från utlandet, flest kom till Stockholm och Västra Götaland.

Tveudlnye8b145altpml

Modebranschens tillväxt drivs av export

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 08:30 CET

Den svenska modebranschen fortsätter att växa. Omsättningen var 237 miljarder kronor under 2013, vilket är en ökning med 3,4 procent jämfört med året innan. Exporten växer mer samtidigt som omsättningen på den inhemska marknaden minskar.

Bsentuprjwnqj64wf0i8

Sofisam.se – ny sajt om socialt företagande

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 11:10 CET

Sociala företag underlättar för människor att få ett arbete. Nu finns sajten sofisam.se som samlar kunskap, kontakter och information om socialt företagande.

Hng7mpcxi0rllsa9kry0

EU-projekt gör nytta i tre länder

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 10:36 CET

EU är med och delfinansierar 1,3 miljarder kronor till projekt i tre länder genom det gränsregionala samarbetet i Öresund-Kattegat-Skagerrak. Pengarna når ett område med nio miljoner invånare, två huvudstäder och över 30 universitet.

Jwcrogpdjvuvkmvulcpg

Startskott för EU-fonder med 67 miljarder kronor som utvecklar Sverige

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 09:48 CET

Nu går startskottet för de europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014–2020. De fyra fonderna innehåller tillsammans 67 miljarder kronor som ska stärka Sveriges konkurrenskraft.

V4q19comrhjf8wrrtrvw

Tillväxthinder större för småföretag med fler anställda

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 11:00 CEST

Svenska företag med 10-49 anställda vill växa men ser fler tillväxthinder än andra företag. Samtidigt är innovationskraften stark. Det visar Tillväxtverkets stora företagarundersökning, Företagens villkor och verklighet 2014.

J82p3e3dwxcx6rjmx5p2

Kulturcentrum i Småland får Stora Turismpriset 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 17:54 CEST

Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby är en stark och berörande upplevelse som tilldelas Stora Turismpriset 2014. Priset på 100 000 kronor delades ut i dag den 16 oktober i Stockholm.

Bilder & Videor 2 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • susaffnngse.oemludzudarepyjugaiulsrdvygw@tnaildmlvaxivtvlheraskedrvyqlwwbat.se
  • 08-681 92 15

Om Tillväxtverket

För företag och regioner

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.