Skip to main content

Curt Nicolin – nyckelpersonen i näringslivets opinionsbildning

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 06:50 CEST

I dag utkommer Lars Jilmstads bok Under Nicolins ledning, om industrimannen Curt Nicolins år som ordförande i Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) 1976 – 1984. Under denna period intensifierades näringslivets opinionsbildning för att skapa ett mer näringslivsvänligt samhällsklimat. Jilmstad skriver om de viktiga debatterna under Nicolins ordförandeår i den organisation som i dag bytt namn till Svenskt Näringsliv. En central stridsfråga var löntagarfonderna, men Jilmstad belyser också de viktiga vägval som gjordes under denna tid. Nicolin konstaterade att det var nödvändigt att kämpa mot dåtidens tidsanda för att man på sikt skulle få bättre förutsättningar för det välståndsskapande företagandet. Det rådde ingen bred enighet i näringslivsvärlden kring denna strategi, men Jilmstad visar hur Curt Nicolin hanterade också de interna debatterna.

Carl Johan von Seths
bok Näringslivet i globaliseringsdebatten belyser också de avvägningar som gjordes inom det svenska näringslivet när man började ställas inför de konkurrensutmaningar som globaliseringen innebar. I boken intervjuas nyckelpersoner om denna debatt. Men utmaningen handlade också om att skapa förståelse för och uppslutning till den traditionella svenska frihandelspolitiken i en tid då utmaningarna blev mycket mer påtagliga, då gamla industrier försvann från landet.
______________________________________________________________________________
Timbro har tidigare gett ut några böcker som belyser viktiga skeenden i näringslivets opinionsbildning under de senaste decennierna
.

Karin Svanborg-Sjövalls
bok Kentucky fried children? Om den svenska valfrihetens rötter – och dess fiender utkom 2011 före den senaste debatten om ”vinst i välfärden” och innehåller bl a en viktig skildring av fackförbundet Kommunals betydelse för valfrihetens genombrott i Sverige.

Lars Anders Johanssons
bok Hatets och illviljans kolportörer (2012) är en skildring av de hetaste debatterna under näringslivets opinionsbildningsarbete under de senaste decennierna.

Janerik Larssons
bok Så förändrades Sverige: företagarrörelsen och opinionen utkom 2013 och skildrar delvis ur författarens eget perspektiv de viktigaste faserna i näringslivets opinionsbildningsarbete från 1980 då han började arbeta på Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) till 2010 då han lämnade Svenskt Näringsliv efter fem år som vice vd.

För att komma till Timbros bokhandel
klicka här

För recensionsex kontakta Katarina O´Nils Katarina.Onils@timbro.se

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.