Skip to main content

Ny skrift från Timbro: Se staten! För statsblinda

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 13:25 CEST

Statsblindhet är detsamma som moralblindhet, alltså oförmågan att se att en fråga har moraliska inslag. Den statsblinde ser inte att det staten gör eller inte gör ytterst är en fråga om rätt och orätt. Socialdemokratin har varit den dominerande politiska kraften i Sverige i ett sekel, men synen på staten är ganska likartad i alla partier. Det skriver Carl-Johan Westholm i skriften Se staten! För statsblinda.

Teknikens utveckling har skapat nya möjligheter att låta staten växa på många områden, samtidigt som tekniken skapar utrymme för mer individuell frihet. Aldrig har avståndet mellan de båda alternativen - makt eller frihet - varit större. Därför är statsblindheten farligare än tidigare. Allt gå vilse kan leda längre bort än någonsin.

– Det gäller att se vad som tas för givet. Problemformuleringsprivilegiet innebär att en förutsättning uppfattas som så självklar att den blivit en omedveten utgångspunkt, säger Carl-Johan Westholm
Carl-Johan Westholm är egen företagare, och har tidigare varit bl a VD i Företagarna och Svensk Handel. Han är upphovsman till uttryck som ”Skapande eller bevakande Sverige” och ”Borgerlighetens diskreta skam”. Han utgav senast på Timbro Ska näringslivet skämmas? (2004)

För mer information kontakta författaren, Carl-Johan Westholm, carl-johan@westholm.biz, mobil 0709-94 00 62 eller Anna Wilson, Timbro 070-926 31 77.