Skip to main content

Ny undersökning från Demoskop visar: Svenska folket svarar fel på 8 av 8 kunskapsfrågor om miljön

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 10:18 CEST

Demoskop har på uppdrag av Timbro ställt frågor om miljö och global utveckling till 1 000 slumpvis utvalda svenskar i juni 2005. Undersökningen visar bl a att 73 procent tror att undernäringen ökat i u-länderna sedan 1980. Rätt svar är enligt FN:s livsmedel- och jordbruksorganisation, FAO, att antalet undernärda har minskat med drygt 100 miljoner människor. 64 procent tror att luftkvaliteten i svenska tätorter har försämrats. Rätt svar enligt SCB:s luftkvalitetsindex är en förbättring med ca 57 procent sedan mitten av 1980-talet.

Under de senaste 25 åren har världen genomgått en fantastisk utveckling. Men denna fantastiska utveckling har gått det svenska folket förbi. Medierna spelar förmodligen en avgörande roll i detta.

– Samspelet mellan alarmistiska miljöorganisationer, journalister som i hög utsträckning betraktar dem som experter och en medielogik som lyfter fram problem och hotbilder på bekostnad av helheten, allt detta borgar för bristande kunskaper om hur världen faktiskt ser ut, säger Timbros Johan Norberg.

Om något stort har hänt i världen, och folket tror att motsatsen har inträffat borde det vara ett stort problem för dem som har till uppgift att informera, nämligen medierna. Det finns en trend inom all nyhetsjournalistik som gör att världens problem systematiskt överdrivs. Olyckor och katastrofer är helt enkelt nyhetsstoff, medan sammanhang och långsiktiga processer är svårare att skildra

Vill du veta mer – kontakta Johan Norberg på 070-771 29 12
eller Anna Wilson på anna.wilson@timbro.se eller på 0709-263177.

Rapporten och nyhetsgrafik finns att ladda ner på www.timbro.se.