Skip to main content

Ny utredning: Avregleringen har inte drivit upp elpriset

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 07:45 CEST

De senaste tio-femton årens prisökning på el kan inte förklaras av elmarknadens avreglering. Det framgår av den utredning professorerna Runar Brännlund och Patrik Söderholm gjort för Näringsdepartementets räkning.

Utredningen tillsattes i slutet av förra året efter påtryckningar från oppositionen. Syftet var att undersöka vilka faktorer som påverkar elpriset och vilken effekt avregleringen av elmarknaden 1996 haft. En viktig slutsats är att högre skatter har haft stor betydelse för det stigande konsumentpriset.

– Jag är inte förvånad. De analyser som Brännlund och Söderholm har gjort bekräftar mina resultat, säger Maria Eriksson, författare till boken Dubbelspelet. Så höjde politikerna elpriset, skyllde på marknaden och lät dig betala (Timbro 2012).

I rapporten Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser presenterar Brännlund och Söderholm sina slutsatser och undersöker vilka faktorer som påverkat elpriset från 1970 och framåt.
Rapporten i korthet:

  • De ökade elpriserna under 2000-talet är inte en effekt av avregleringen.
  • Fram till början av 2000-talet kan det stigande konsumentpriset främst förklaras av ökande skatter såsom moms, punktskatt och elcertifikat.
  • Prisökningen de senaste tio-femton åren förklaras också av faktorer som rör utbudet av el, exempelvis en lägre produktion av kärnkraft och ett högre kolpris, vilket i sin tur delvis är ett resultat av införandet av EU:s system med utsläppsrätter.

Brännlund och Söderholm skriver att "elmarknaden fungerar i stort som vi skulle förvänta oss av en effektiv marknad". De ökade elpriserna förklaras av "ett dyrare utbud i kombination med högre skatter".

– Det här visar att de prisökningar på el som vi sett under 2000-talet inte är avregleringens fel. Snarare är det ett antal faktorer som är politiskt styrda, som skatter, utsläppsrätter och elcertifikat, som har drivit upp elpriserna, säger Maria Eriksson.

Brännlunds och Söderholms rapport slutrapporterades till Näringsdepartementet i slutet av maj (diarienummer N2011 – 5771) men har ännu inte publicerats.

– Både oppositionen och regeringen borde vara intresserade av att studiens resultat blir kända. När elmarknaden avreglerades 1996 fanns det ett brett politiskt stöd för avregleringen bland både borgerliga politiker och socialdemokrater. Den här studien bekräftar att det var rätt beslut.

Om Författaren

Maria Eriksson är utbildad datavetare från Uppsala Universitet och chefredaktör för Svensk Tidskrift. Hon har tidigare arbetat som ledarskribent på Svenska Dagbladet och setts i avregleringsdebatten, bland annat i rapporten “Avreglera mera!” (Timbro 2011). Senast författade hon boken Dubbelspelet på Timbro förlag.

Kontakt

Maria Eriksson, författare, telefon 0731-523 970, maria.h.eriksson@gmail.com.
Lydiah Wålsten, projektledare Miljö, tillväxt och konsumtion, 0706- 465 688, lydiah.walsten@timbro.se.

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.