Skip to main content

Släpp kommunerna fria

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 15:21 CEST

Det kommunala självstyret, som ska garantera att beslut fattas så nära de berörda medborgarna som möjligt, är en illusion. I rapporten “Släpp kommunerna fria – det kommunala självstyret som aldrig fanns” som publiceras i dag visar statsvetaren Caspian Rehbinder att kommunernas verksamhet är detaljstyrd av regleringar och riktade statsbidrag, och utjämningssystemet innebär att kommuner slipper ta ansvar för dålig ekonomisk politik.

- "Det kommunala självstyret är svagt. I praktiken har kommunerna en uppgift som förvaltare av statens politik, med ett begränsat utrymme för egna initiativ. Det betyder också att de stora värden som decentralisering kan leda till – en mångfald av lösningar som ger bättre kunskap, erfarenhet och förmåga att lösa fler problem – inte blir av”, skriver rapportförfattaren Caspian Rehbinder.

För att stärka det kommunala självstyret föreslår rapporten att den statliga styrningen av kommunerna minskar så att beslutsförmåga, drivkrafter och konsekvenser ligger på samma nivå. Det skulle bland annat innebära att mängden riktade statsbidrag minskar, att systemfel som kommunernas momsbefrielse åtgärdas och att kommunerna får behålla en större andel av sina intäktsökningar.

Läs rapporten här.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet här.

För frågor kontakta:
Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro
jacob.lundberg@timbro.se
070-276 74 24

För pressfoton på Caspian Rehbinder: klicka här och klicka här

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.