Skip to main content

Taggar

Arkitektförslag: Titania vinner anbudstävling avseende nyproduktion av 99 bostäder i Täby!

Titania har vunnit Täby kommuns anbudstävling för nyproduktion i första etappen i Skogskvarteren i det helt nya bostadsområdet Arninge-Ullna som skall byggas invid Arninge Handelsplats. Titania köper ca 26 000 kvadratmeter mark av kommunen och uppför 99 bostäder. Projektet blir Titanias hitintills största enskilda projekt med planerad byggstart i maj 2014 och med färdigställande slutet av 2016.

Pressmeddelande: Titania vinner anbudstävling avseende nyproduktion av 99 bostäder i Täby!

Titania har vunnit Täby kommuns anbudstävling för nyproduktion i första etappen i Skogskvarteren i det helt nya bostadsområdet Arninge-Ullna som skall byggas invid Arninge Handelsplats. Titania köper ca 26 000 kvadratmeter mark av kommunen och uppför 99 bostäder. Projektet blir Titanias hitintills största enskilda projekt med planerad byggstart i maj 2014 och med färdigställande slutet av 2016.

Titanias årsredovisning för 2011

Titanias årsredovisning för 2011

Dokument   •   2012-09-06 16:25 CEST

I Titanias årsredovisning för 2011 kan man läsa att företagets snabba tillväxt fortsätter. På grund av gällande regelverk för projektredovisning, kunde endast en del av denna tillväxt redovisas som omsättning för 2011, då många projekt ej avslutats före 2011-12-31. Projekt som påbörjades 2011 och som avslutas under 2012, kommer därför att redovisas i årsredovisningen för verksamhetsåret 2012.

Titanias årsredovisning för 2009

Titanias årsredovisning för 2009

Dokument   •   2012-02-22 23:46 CET

Titanias årsredovisning för 2008

Titanias årsredovisning för 2008

Dokument   •   2012-02-22 23:45 CET

Titanias årsredovisning för 2010

Titanias årsredovisning för 2010

Dokument   •   2012-02-22 23:44 CET

Titanias årsredovisning för 2005-2006

Titanias årsredovisning för 2005-2006

Dokument   •   2012-02-22 23:42 CET

Titanias årsredovisning för 2007

Titanias årsredovisning för 2007

Dokument   •   2012-02-22 23:41 CET

Titanias VVS auktorisation från Säker Vatten

Alla seriösa byggföretag som utför arbeten i våtutrymmen, skall följa de uppsatta branschreglerna Säker Vatten, för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Titania är naturligtvis medlem i Säker Vatten och följer deras regler, rekommendationer och bestämmelser.

Titanias SKV4820 från Skatteverket

Titanias SKV4820 från Skatteverket

Dokument   •   2012-02-22 23:33 CET

För att kontrollera att ett företag betalar sina skatter och avgifter kan man beställa en så kallad SKV4820 på företaget. Det är en uppdaterad information från Skatteverket, med bland annat information om hur mycket företaget betalat in i arbetsgivaravgifter de senaste tre månaderna.

Titanias medlemsbevis VVS-företagen

Titanias medlemsbevis VVS-företagen

Dokument   •   2012-02-22 23:30 CET

VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS, kyla, industrirör, ventilation och teknisk isolering, som bland annat förhandlar om kollektivavtal med arbetstagarorganisationen för anställda inom VVS. Titania är naturligtvis medlem i VVS Företagen och följer ingångna kollektivavtal.

Titanias registreringsbevis Bolagsverket

Titanias registreringsbevis Bolagsverket

Dokument   •   2012-02-22 23:26 CET

Titania grundades 2005-09-09, har ett aktiekapital på 500 000 kr och revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Titanias kreditupplysning från Soliditet

Titanias kreditupplysning från Soliditet

Dokument   •   2012-02-22 23:22 CET

Titania har sedan företaget grundades år 2005 haft hög tillväxt och god lönsamhet. Företaget har fått kreditbetyget AAA av Soliditet, som är ett av de största aktörerna på marknaden för kreditupplysningar och relaterade tjänster.

Titanias kollektivavtal med Byggettan

Titanias kollektivavtal med Byggettan

Dokument   •   2012-02-22 23:20 CET

Titania har ett gällande kollektivavtal tecknat med Byggettan som reglerar löner, förmåner, arbetstid, semester med mera för de anställda som omfattas av Byggnads och anläggningsavtalet.

Titanias ISO 9001 och 14001 certifikat

Titanias ISO 9001 och 14001 certifikat

Dokument   •   2012-02-22 23:17 CET

Sedan april 2008 är Titania certifierat enligt ISO 9001 och 14001, dvs för kvalitet och miljö. För Titania är det en självklarhet att kontinuerligt arbeta med att förbättra interna rutiner och arbetsutförande, minska sin miljöpåverkan och höja kvaliteten på utfört arbete.

Titanias försäkringsbevis Länsförsäkringar

I Titanias företagsförsäkring ingår en Allriskförsäkring på upp till 25 miljoner kronor, en Ansvarsförsäkring på 20 miljoner kronor per år och 10 miljoner kronor per skada samt försäkring för företagets egendom. Försäkringen är giltig tom 2013-01-31.

Titanias F-skattebevis från Skatteverket för 2012

Att inneha F-skatt är en absolut nödvändighet för alla seriösa företag och är ett sätt att visa sina kunder att företaget betalar in sina skatter och avgifter enligt gällande regler.

Titanias behörighetsbevis EIO, Elektriska Installatörsorganisationen

EIO är branschorganisationen för seriösa entreprenörer inom elbranschen. Titania är naturligtvis medlem i EIO och följer de rekommendationer som organisationen tar fram för sina medlemmar samt det kollektivavtal organisationen förhandlar fram för sina medlemmar med Elektrikerförbundet.

Titanias behörighetsbevis för Byggkeramikrådet för 2012

Alla seriösa byggföretag som sysslar med renoveringar och ombyggnationer skall följa uppsatta branschregler. Byggkeramikrådet, BKR, tar fram branschregler för plattsättare och rådet bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.

Titanias asbestsaneringstillstånd från Arbetsmiljöverket

För att få sanera asbest i samband med renoveringar och ombyggnationer, krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket, vilket Titania har.