This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Titania bygger om lokal till gruppboende åt Micasa Fastigheter

Nyhet -

Titania bygger om lokal till gruppboende åt Micasa Fastigheter

På Malmskillnadsgatan 58 bygger Titania för Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s räkning om ett f.d servicehus till gruppboende. Micasa är ett av Stockholm stad ägt fastighetsbolag som äger och förvaltar stadens omsorgsfastigheter, som t ex behandlingshem, vård- eller omsorgsboende, gruppbostäder etc.

Arbetena som Titania utför i fastigheten, är på en s.k utförandeentreprenad, där kunden svarar för all projektering och entreprenören för utförandet. I entreprenaden ingår en ombyggnation av ca 1460 m2 på plan 5 i fastigheten, men även vissa kompletterande arbeten kommer att utföras på plan 3 och 4. På plan 5 kommer 17 stycken befintliga servicehuslägenheter byggas om till 18 stycken lägenheter för Vård och Omsorgsboende (demensboende), med två avdelningar med 9 lägenheter vardera. Av dessa blir 3 lägenheter i helt nytt läge med nya kök. Övriga lägenheter upprustas i befintligt läge med bevarande av befintliga kök.

Ämnen

Taggar

Regioner


Titania är idag en av Stockholms snabbast växande fastighetsutvecklare. Vi älskar städer som för människor närmare varandra. Vi bygger moderna hem och levande stadsmiljöer att leva livet i. Det är bra för människorna i staden, den sociala hållbarheten och miljön.

Presskontakt

Relaterade nyheter