Skip to main content

Dokument 3 träffar

Titanias VVS auktorisation från Säker Vatten

Alla seriösa byggföretag som utför arbeten i våtutrymmen, skall följa de uppsatta branschreglerna Säker Vatten, för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Titania är naturligtvis medlem i Säker Vatten och följer deras regler, rekommendationer och bestämmelser.

Titanias medlemsbevis VVS-företagen

Titanias medlemsbevis VVS-företagen

Dokument   •   2012-02-22 23:30 CET

VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS, kyla, industrirör, ventilation och teknisk isolering, som bland annat förhandlar om kollektivavtal med arbetstagarorganisationen för anställda inom VVS. Titania är naturligtvis medlem i VVS Företagen och följer ingångna kollektivavtal.

Titanias behörighetsbevis för Byggkeramikrådet för 2012

Alla seriösa byggföretag som sysslar med renoveringar och ombyggnationer skall följa uppsatta branschregler. Byggkeramikrådet, BKR, tar fram branschregler för plattsättare och rådet bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.