Skip to main content

De mest trafikdrabbade städerna i Sverige och Norden (och Europa)

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 14:38 CEST

Stockholm är den tionde mest trafikdrabbade staden i Europa och den mest trafikdrabbade staden i Norden, visar TomToms andra kvartalsvisa rapport om trafiksituationen i Europeiska storstäder. Den nya rapporten har utökats med ytterligare städer inklusive de svenska städerna Göteborg, Malmö och Uppsala

TomTom, världens ledande leverantör av positionerings- och navigeringslösningar, släpper nu sin andra kvartalsrapport ”Congestion Index” om trafiksituationen i Europeiska storstäder. Rapporten som är baserad på faktisk hastighetsdata identifierar och analyserar trafiken i mer än 58 större städer i Europa, inklusive Stockholm, Göteborg och Malmö, de andra nordiska huvudstäderna liksom ett antal ytterligare större städer i Norden.

TomToms rapport visar att Stockholm var den tionde mest trafikdrabbade staden i Europa under det andra kvartalet 2012, vilket är en placering bättre jämfört med den föregående rapporten. Detta beror dock på att den nya rapporten har utökats med fler städer i Europa som exempelvis Istanbul, som toppar listan. Restiderna i Stockholm var i genomsnitt* 30 % (27 %**) längre än jämfört med restiderna när trafiken flyter fritt, så kallad ”free-flow”. Detta kan jämföras med 57 % i Istanbul, 20 % i Göteborg, 15 % i Uppsala och 11 % i Malmö. Restiderna i Stockholm var vidare hela 67 % (65 %) respektive 78 % (62 %) längre under rusningstrafiken på morgonen och eftermiddagen.

Göteborg, som var den tredje mest trafikdrabbade staden i Norden med i genomsnitt 20 % längre restider, återfinns först på 37:e plats av alla Europeiska städer. Uppsala var med sina 15 % den tionde mest trafikdrabbade staden i Norden och på samma nivå som Helsingfors som kom på 48:e plats av alla 58 europeiska städer i rapporten. Malmö var bland de minst trafikdrabbade städerna både i Norden och Europa, och kom med sina 11 % på 56:e plats i Europa.

Datan visar även att den genomsnittliga extra restiden under rusningstrafik i Stockholm var 43 minuter (38), och att en person som åker minst 30 minuter bil om dagen får sitta hela 96 timmar extra i bilen om året – det vill säga nästan två och en halv arbetsveckor. Detta kan dock jämföras med Istanbul där pendlarna har en extra restid på 64 minuter under rusningstrafik, vilket blir 118 h om året för den som åker minst 30 minuter bil om dagen. För Göteborg var dessa siffror 29 minuter i genomsnitt och 74 timmar på ett helt år, för Uppsala 15 minuter i genomsnitt och 46 timmar på ett helt år, och slutligen Malmö med bara 10 minuter och 32 timmar på ett helt år.

Det totala genomsnittet för trafiken i samtliga undersökta städer i Europa visade ett stockningsindex om 23 % – vilket innebär att restiderna tog i genomsnitt 23 % längre än när trafiken flyter fritt.

De mest trafikdrabbade städerna i Norden, rangordnat utifrån genomsnittlig trafikstockningsnivå, under andra kvartalet 2012 var:

1. Stockholm, 30 % (10 av 58)

2. Oslo, 24 % (25 av 58)

3. Göteborg, 20 % (37 av 58)

4. Århus, 19 % (NA)

5. Stavanger, 19 % (NA)

6. Åbo, 17 % (NA)

7. Köpenhamn, 17 % (45 av 58)

8. Bergen, 16 % (NA)

9. Helsingfors, 15 % (48 av 58)

10. Uppsala, 15 % (NA)

11. Trondheim, 14 %

12. Malmö, 11 % (56 av 58)

13. Odense, 10 % (NA)

14. Tammerfors, 8 % (NA)

De tio mest trafikdrabbade städerna i Europa, rangordnat utifrån genomsnittlig stockningsnivå, under andra kvartalet 2012 var:

1. Istanbul, 57 %

2. Warszawa, 45 %

3. Marseille, 42 %

4. Palermo, 40 %

5. Rom, 34 %

6. Paris, 34 %

7. Stuttgart. 33 %

8. Bryssel, 33 %

9. Hamburg, 32 %

10: Stockholm, 30 %

– Över åren har vi med hjälp av våra många kunder byggt världens största och mest precisa databas över faktiska restider. När vi kombinerar denna databas med vår detaljerade trafikinformation i realtid och navigeringsteknik så kan vi inte bara identifiera trafikstockningar utan även guida förare runt stockningarna via en snabbare rutt. Om bara en procent av förarna tar en annan och snabbare rutt så kommer kapaciteten för hela vägnätet att öka – vilket gynnar samtliga förare liksom samhället och miljön, säger Oscar Otteborn, Nordenchef på TomTom.

*För samtliga resor, under hela dygnet och alla dagar under kvartalet.

**Föregående kvartals siffror inom parantes

TomToms rapport “Congestion Index”, inklusive individuella städers rapporter, finns dels bifogad i detta mail längst ner och den kompletta europeiska rapporten finns att ladda ner på www.tomtom.com/congestionindex..


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy