Skip to main content

TomTom Traffic Index 2017: Stockholms trafiksituation går åt rätt håll

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 09:29 CET

Den ökande trenden av trafikstockningar är bruten i Stockholm samtidigt som trafiksituationen i Uppsala och Göteborg försämras

Stockholm, 21 februari 2017 TomTom (TOM2) presenterar idag sin årliga rapport TomTom Traffic Index 2017. Rapporten belyser effekterna av trängsel och trafikstockning i 390 städer i 48 länder. TomToms rapport visar bland annat hur mycket kötid bilister tillbringar i trafiken och vilka tider där trängseln är som störst respektive minst i de olika städerna.

TomTom Traffic Index visar att stockholmsresenären har en i genomsnitt 30 minuters enkel resväg till arbetet och sitter fast i trafikköer cirka 33 minuter per dag. Detta är en minskning på 2 minuter per dag i jämförelse med föregående år.

Under 2016 spenderades i genomsnitt 126 timmar extra i trafiken på väg till och från arbetet. Detta motsvarar cirka 15 hela arbetsdagar, vilket är en minskning med två dagar från föregående år då stockholmarna satt 17 arbetsdagar i bilkö.

På morgonen mellan 8:00-9:00 och sen eftermiddag mellan 16:00-17:00 är de tider då trafiken är som tätast. Stockholm har som mest trafik under eftermiddagarna och allra värst är det på onsdagseftermiddagar 16:00-17:00. Den värsta trafikdagen i Stockholm 2016 var onsdagen den 9 november – i samband med snökaoset som var då.

I Göteborg och Uppsala har trafiksituationen i rusningstrafik försämrats i jämförelse med föregående år. I Göteborg spenderas i genomsnitt 28 minuter per dag vilket är 4 minuter mer i jämförelse med förra året. Detta motsvarar 13 arbetsdagar per år.

I Uppsala spenderas 24 minuter extra tid per dag i trafikstockning under rusningstid vilket motsvarar 11 arbetsdagar per år. I Malmö är statistiken oförändrad från 2015 och där spenderar biltrafikanter i rusningstid fortfarande i genomsnitt 16 minuter extra per dag i trafikstockning

– Vi vill med hjälp av vårt trafikindex visa myndigheter och resenärer att det går att bryta negativa trender. Genom att få tillgång till och analysera trafikdata får vi rätt beslutsunderlag och kan på olika sätt påverka trafiken. Antingen genom att privatpersoner som kan välja att resa några minuter tidigare eller senare för att undvika de värsta trafikstockningarna eller om beslutsfattarna i staden väljer att investera i nya kollektivtrafiksatsningar. Rapporten visar bland annat att den genomsnittliga bilpendlaren i Stockholm kan spara 33 minuter om de undviker att resa under den värsta rusningstrafiken, säger Andreas Bolonassos, Sverigechef TomTom.

Stockholm ligger på plats 28 av de 42 europeiska storstäderna med mest trängsel. Det är en stor förbättring från 2015, då Stockholm låg på 18:e plats av de 40 städer som då ingick i indexet. Lodz, Bukarest och Moskva är de europeiska storstäder med mest trängsel.

Nedan följer en lista över de mest trafikdrabbade städerna i Norden, rangordnat utifrån genomsnittlig trafikstockningsnivå. Procentsiffran motsvarar den extra tid en genomsnittlig förare spenderar på restid i jämförelse med om resan hade skett en tid på dagen när trafiken flyter fritt. I exempelvis Stockholm spenderar den genomsnittliga bilföraren 28 procent extra bakom ratten, enbart beroende av när han eller hon gör sin resa. Mätperioden är helåret 2016 och siffran i parentes anger placering på listan år 2015.

Under 2016 var Oslo den stad i Norden med mest trafikstockning och tar ledingen över Stockholm som var värst drabbat 2014 och 2015.

 1. Oslo 30%, vilket motsvarar en ökning på 5 procentenheter från föregående år (2)
 2. Stockholm 28%, vilket motsvarar en minskning på 1 procentenhet (1)
 3. Helsingfors 26%, vilket motsvarar en ökning på 3 procentenheter från föregående år (3)
 4. Uppsala 26%, vilket motsvarar en ökning på 3 procentenheter från föregående år (5)
 5. Åbo 25%, vilket motsvarar en minskning på 2 procentenheter från föregående år (6)
 6. Stavanger 24%, vilket motsvarar en ökning på 1 procentenhet från föregående år (4)
 7. Göteborg 23%, vilket motsvarar en ökning på 3 procentenheter från föregående år (10)
 8. Köpenhamn 23%, vilket motsvarar en ökning på 2 procentenheter från föregående år (7)
 9. Århus 16%, vilket motsvarar en minskning på 3 procentenheter från föregående år (8)
 10. Trondheim 19%, vilket motsvarar en ökning på 3 procentenheter från föregående år (13)
 11. Malmö 18, vilket motsvarar en ökning på 2 procentenheter (12)
 12. Bergen 18 %, vilket motsvarar en minskning på 2 procentenheter från föregående år (9)
 13. Odense 17 %, och en oförändrad trafiksituation (11)
 14. Tammerfors 16%, procent vilket motsvarar en ökning på 3 procentenheter (14)

Nedan följer en lista över de tio mest trafikdrabbade städerna i Europa, rangordnat utifrån genomsnittlig trafikstockningsnivå.

 1. Lodz 51%
 2. Bucharest 50%
 3. Moskva 44%
 4. Belfast 43%
 5. Dublin 43%
 6. Palermo 43%
 7. Sankt Petersburg 41%
 8. Edinburgh 40%
 9. London 40% (6)
 10. Marseille 40% (7)

TomToms realtidstrafikinformation hjälper myndigheter att bättre hantera trafikflöden under rusningstider men är även ett stöd för transport- och logistikföretag som vill planera sina resvägar. TomToms realtidsinformation hjälper även privatpersoner att planera sina resor och undvika att ge sig ut under de värsta rusningstiderna.

Traffic Index finns på www.tomtom.com/trafficindex. Användare kan i indexet filtrera och sortera trafikdata från 390 städer i 48 länder. Där kan trafikanter bland annat få tips på hur de kan undvika köer.

En nyhet från förra året är att i samband med att släppa TomTom Traffic Index korar en oberoende expertgrupp de bästa städerna i kategorierna; bästa kollektivtrafiken, bästa parkeringsmöjligheterna, bästa trafikplaneringssystemet, största mångfalden sett i typ av transportmöjligheter, bästa vägnätet och bästa förutsättningarna för självkörande fordon.

Stockholm koras till den stad som har den största mångfalden sett i typ av transportmöjligheter.

Om rapporten Traffic Index

TomToms rapport “Traffic Index” är världens mest precisa barometer av trafikstockningar och trögflytande trafik i storstäder. Indexet är unikt och är baserat på historisk faktisk hastighetsdata från bilar som kört i vägnätet under perioden. Datan från navigatorerna är anonymt insamlad och med medgivande. TomToms trafikdatabas innehåller mer än tio biljoner datamätningar och det tillkommer över fem miljarder mätningar varje dag. Datan i undersökningen är baserad på historisk faktiskt hastighetsdata från bilar som kör i vägnätet under perioden. Metodiken i rapporten jämför restiden under tider då trafiken flyter fritt (”free flow”) med restider under rusningstrafik. Skillnaden uttrycks i en procentuell ökning av restiden. Indexet inkluderar hela vägnätet och data från alla tider på dygnet och alla dagar under perioden, och kan jämföras med data från föregående år. Rapporten innehåller även mer detaljerad information om de olika städerna trafiksituation som exempelvis den värsta dagen under perioden, genomsnittlig ”free flow”-hastighet och hur mycket extra tid som bilförarna kör per år.

Vad gör TomTom för att förhindra trafikstockningar?

Vägverket och regionala aktörer kan använda TomToms trafikdata för att bättre hantera trafikflödet under rusningstider. Vi kan hjälpa företag att planera för smartare arbetstider så att anställda kan undvika att resa under rusningstider. Vi ger förare trafikinformation i realtid och smart dirigering de behöver för att undvika överbelastade vägar och komma dit de vill vara, snabbare.

Hur beräknar TomTom trafiken?

Enkelt uttryckt är den extra restiden en förare kommer att lägga jämfört med tiden utan trängsel i procent. För att illustrera, en övergripande nivå på 36 procent trängsel innebär att en genomsnittlig resan tar 36 procent längre tid än den skulle göra då trafiken flödar fritt.

Om TomTom

TomToms (TOM2) mission är att göra tekniken så enkel att använda, att alla kan dra nytta av den. Varje dag använder miljontals människor runt om i världen TomTom för att fatta beslut om smartare vägval, och få mer ut av sin färd. TomTom designar och utvecklar innovativa produkter som gör det enkelt för människor att hålla sig i rörelse och nå sina mål. Känd som en global ledare inom navigation och kartprodukter skapar TomTom också GPS-sportklockor, liksom världsledande logistik-lösningar och branschledande produkter och lösningar inom positionering. Verksamheten består av fyra affärsområden: konsument, fordon, licensiering och telematik. Företaget grundades 1991 och har sitt huvudkontor i Amsterdam, med 4 600 anställda världen över och säljer sina produkter i 48 länder.

För mer information besök www.tomtom.com.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera