Skip to main content

Ny VD och vice VD för Byggnadsaktiebolaget Tornstaden

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 13:30 CEST

Erik Olofsson och Staffan Waldenström

Idag den 1 juni tillträder Erik Olofsson och Staffan Waldenström planenligt som VD respektive vice VD för Byggnadsaktiebolaget Tornstaden. Nuvarande VD Jan Edlund kvarstår i sin roll som koncernchef för Tornstaden.

Den planerade tillsättningen av Erik Olofsson och Staffan Waldenström är ett led i att vidareutveckla Tornstadens arbetssätt att utföra totalentreprenader i nära samverkan med kunder. Organisationsförändringen är vidare ett sätt att säkerställa fortsatt expansion med en organisation som långsiktigt möter behov, krav och förväntningar från marknaden och bolagets kunder.

- Det känns mycket glädjande att vi har kunnat internrekrytera dessa två viktiga positioner för byggbolagets fortsatta utveckling. Erik Olofsson och Staffan Waldenström har varit verksamma i bolaget under en längre tid i flera olika roller och är väl förtrogna med Tornstadens arbetssätt. De har båda starkt bidragit till vår utveckling genom åren och det är med trygg hand som jag nu lämnar över ansvaret till dem i sina nya roller, säger Tornstadens koncernchef Jan Edlund.

- Möjligheten att tillsammans med Staffan få leda byggbolaget in i framtiden och ytterligare stärka bolagets position i Göteborg och Stockholmsregionen känns mycket spännande, säger Erik Olofsson om sin nya tjänst som VD för Byggnadsaktiebolaget Tornstaden.

Staffan Waldenström kommer som vice VD ansvara för särskilda bolagsfrågor utöver sin roll som avdelningschef.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Edlund, 0705-560505

Tornstaden är en snabbväxande bygg- och fastighetskoncern som erbjuder hela värdekedjan; från idé till färdiga projekt - allt under ett tak. Våra tre verksamhetsgrenar projektutveckling, byggnation och förvaltning omsätter ca 750 miljoner. Vi har kontor i Göteborg samt Stockholm och är ca 130 anställda. www.tornstaden.se