Skip to main content

Toyota och Shell testar D-CAT och GTL-teknik i gemensamt projekt för sänkta bilavgasnivåer

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2004 15:56 CEST

Nu startar Toyotas och Shell Gas & Powers gemensamma försöksprojekt. Tio Toyota Avensis-bilar, som innefattar D-CAT-teknik för avgasreducering, ska provköras med Shells GTL-drivmedel (Gas to Liquids). I försöksprojektet Driving Tomorrow's Clean Technology kombineras de båda företagens expertkunskaper och avancerade tekniker, vilket resulterar i fordon som avger extremt små avgasmängder. Projektet genomförs inom ramarna för Toyotas och Shells gemensamma forskningsprogram för utveckling av nya fordons- och bränsletekniker, som ger nya hållbara förflyttningslösningar med höga prestanda.

Brittiska transportministern David Jamieson inviger projektet vid Shell Centre i London. Värdar för evenemanget är dr Akihiko Saito, vice vd för Toyota Motor Corporation, och Malcolm Brinded, koncernchef för Royal Dutch/Shell.

Shell GTL är ett rent, färglöst och syntetiskt bränsle, som framställs av naturgas. Av de alternativa bränslena är GTL det mest kostnadseffektiva, och bränslets unika egenskaper – överlägsna, näst intill svavelfria, förbränningsegenskaper – ger stora förbättringar i föroreningshänseende. Toyota Diesel Clean Advanced Technology (D-CAT) är en banbrytande teknik som kontinuerligt minskar både partikel- och NOX-mängden i dieselavgaser.

Syftet med Driving Tomorrow's Clean Technology är att visa att det går att använda lågutsläpps-GTL i befintliga dieselmotorer, utan att motorerna behöver ändras och utan större investeringar. Genom att använda avancerade rendieselfordon, exempelvis Toyota D-CAT Avensis, kan man dessutom minska utsläppen avsevärt, utan att göra avkall på prestandaegenskaperna.

Under provperioden kommer de GTL-drivna bilarna att köras av det brittiska Röda Korset, Shelter, Guy`s och St Thomas Hospital Trust och Energy Saving Trust i Londonområdet. Inom de närmaste tre månaderna ska de aktuella organisationerna använda bilarna i sina insamlingsprojekt och för att hjälpa hemlösa och sjuka att få sjukvård.

”Shell och Toyota är ledande inom GTL-tekniken. För båda företagen är detta ett mycket viktigt steg som för oss närmare vårt gemensamma mål, att med förenade strategier bidra till en renare miljö”, säger Malcolm Brinded, koncernchef för Royal Dutch/Shell.

”Det här gemensamma projektet kan genomföras eftersom Toyota och Shell har samma inställning till hållbar utveckling, nyskapande lösningar för framtiden och framgångsrika samhällen”, säger Akihiko Saito, vice vd för Toyota Motor Corporation.

Transportminister David Jamieson säger: ”Jag är mycket positiv till det här initiativet. Det är glädjande att ledande aktörer inom olje- och bilbranscherna samarbetar för att hitta kreativa sätt att minska transporternas negativa inverkan på miljön. GTL-bränslen ger en mängd miljömässiga fördelar, vilket är särskilt välkommet i en stad som London. Resultatet blir dessutom ännu bättre när bränslet används i bilar som redan i sig själva är mycket miljövänliga.”

Meddelanden till redaktörer
1. Under den senaste tioårsperioden har Shell drivit världens första kommersiella GTL-anläggning i sitt slag. Där omvandlar man, med patentskyddad teknik, naturgas till rena flytande bränsleprodukter. Shell planerar att bygga världens första storskaliga produktionsanläggning i Qatar, där nästan 15 % av världens naturgasresurser finns.

2. Toyotas D-CAT-system (Diesel Clean Advanced Technology) baseras på en banbrytande katalysator med vilken utsläppet av både partiklar och NOx – två av de farligaste ämnena i dieselavgaser – sänks till betydligt lägre nivåer än vad som anges i Euro IV-kraven. Det får positiva konsekvenser för både luftens kvalitet och allmänhetens hälsa.

3. Genom att investera i tekniker för drivlinor, drivmedel och avgasrening har Toyota blivit bilsektorns ledande aktör i övergången till miljövänligare tekniker. Toyotas Avensis-modeller som används i försöksprojektet är tillverkade i Storbritannien och innefattar, utöver D-CAT-tekniken, Toyotas elektroniskt reglerade precisionssystem för bränsleinsprutning.

För ytterligare information kontakta:
Toyota Sweden AB
Information & PR
Bengt Dalström
Tel: 08 706 71 00
e-mail: pr@toyota.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.